tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Wyszkolony rolnik to dobry rolnik

 Jedno ze szkoleń opoczyńskiego oddziału ODR na terenie gminy ParadyżŁódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie w 2011 roku rozpoczął na terenie powiatu opoczyńskiego cykl szkoleń realizowanych w ramach umowy z FAPA, tj. Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. Szkolenia adresowane były do osób zaangażowanych w działalność rolniczą ? posiadaczy i użytkowników gospodarstw rolnych oraz osób pracujących w rolnictwie. Celem szkoleń było doskonalenie zawodowe w ramach minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross?compliance) dla gospodarstw rolnych, wymagania dotyczą wszystkich gospodarstw ubiegających się o pomoc finansową z Unii Europejskiej, w tym o dopłaty obszarowe. Wykłady poprowadzili pracownicy ŁODR, RZD w Opocznie: m.in.: również kierownik Maria Fabianowska oraz pozostali doradcy tej placówki.
Jednym z elementów szkolenia były wizyty w gospodarstwach rolnych. Istotnym też jest fakt, że uczestnicy szkoleń nie ponosili kosztów związanych z udziałem w szkoleniach a doradcy rolniczy docierali do wszystkich gmin naszego powiatu. Szkolenia odbywały się w różnego rodzaju miejscach, zaczynając od gospodarstw rolnych wybranych rolników, a kończąc na salach obrad rad gmin, gdzie zarówno samorządowcy, jak i sołtysi oraz zainteresowane osoby mmogły po wykładach doradców rolniczych.
Doradcy rolniczy również i w 2012 roku przewidują szereg szkoleń na terenie całego naszego powiatu. Będą przypominali wzorem lat ubiegłych podstawowe wymagania na potrzeby programu Cross Compliance 2007?2013. Minimalne normy utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, to jak mówią doradcy rolniczy podstawa i każdy gospodarz powinien posiadać wiedzę na ten temat. W przypadku gruntów ornych ? jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą być uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata.
Wszystkie szkolenia finansowane były ze środków Unii Europejskiej, jak podkreślała Maria Fabianowska i jeden z doradców Piotr Stempniak tego typu szkolenia są niezbędne dla rolników, bowiem uświadamiają im również jakie mogą ponieść straty finansowe z tytułu niespełnienia zobowiązań zasad wzajemnej zgodności.
? Należy bowiem pamiętać, że korzystanie ze środków unijnych ma wiele pozytywów, ale nie można zapominać o zobowiązaniach rolnika korzystającego z różnych form wsparcia środków unijnych ? podkreślał Piotr Stempniak. Zdaniem specjalistów z opoczyńskiego ODR szkolenia były pozytywnie odebrane przez głównych zainteresowanych, czyli rolników, jednocześnie spełniały formę integracji, tak bardzo potrzebną na terenach wiejskich.
Tym samym możemy w imieniu opoczyńskiej placówki ODR zapewnić rolników z powiatu opoczyńskiego, że również w 2012 roku rolnicy będą mogli liczyć na fachowe doradztwo i pomoc pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Osoby zainteresowane szkoleniami prowadzonymi przez Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie mogą udać się bezpośrednio do siedziby tej instytucji na pl. Kościuszki 9 lub kontaktować się pod numerem telefonu 44 754 27 98.


franc   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (757) z dnia 13 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »