tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Wybrano przewodniczących

 
W piątek, 30 listopada w USC odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej. Głównym powodem zwołania sesji był wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej oraz zmiany w budżecie

Obrady otworzył przewodniczący rady, Bartłomiej Firkowski, który korzystając z okazji w imieniu swoim oraz całej rady, złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności obchodzącym w tym tygodniu imieniny Januszom i Andrzejom.
Następnie poinformował radę o tym, że 13 listopada wpłynęło do niego pismo informujące o powstaniu nowego Klubu Radnych Rady Miejskiej ?Razem dla ziemi opoczyńskiej?. Na funkcję przewodniczącej klubu radni wybrali Janinę Pączek. W skład klubu weszli radni: Jadwiga Figura, Jarosław Jurowski, Andrzej Kacprzak, Ewa Róg, Janusz Klimek, Barbara Wacławiak, Jerzy Wijata, Zdzisław Wojciechowski, Grzegorz Wołąkiewicz.
Proponowany porządek obrad na wniosek burmistrza, Jana Wieruszewskiego uzupełniono o punkt dotyczący zmian w budżecie na rok 2012. Zmiany te we wszystkich komisjach omawiała skarbniczka gminy, Barbara Bąk. Poprawki w budżecie dotyczyły głównie dochodów jednostek budżetowych ? przedszkoli i szkół wiejskich. Na podstawie informacji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono również zmiany w kwotach w dotacjach celowych. Gmina otrzymał też środki na zwiększenie subwencji oświatowej na kwotę nieco ponad 315 tys. zł. Radni wprowadzili także punkt stanowiący o przyjęciu rezygnacji radnego, Pawła Barana z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Radni zgłaszali swoje uwagi do protokołu. Mieli m.in. wątpliwości, co do ilości oddanych głosów zapisanych w protokole, podczas głosowania na trzeciego wiceprzewodniczącego Rady. Radny Andrzej Rożenek zaproponował, by w celu zweryfikowania, jeszcze raz zapoznać radę z protokołem komisji skrutacyjnej. Tak też się stało. Uwagi radnych co do protokołu zostały uwzględnione.
Przed głosowaniem nad wyborem przewodniczących komisji, przewodnicząca Klubu ?Razem dla ziemi opoczyńskiej?, Janina Pęczek poinformowała zebranych, że klub złożył protest dotyczący uchwały odwołującej przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej. W odpowiedzi wiceprzewodniczący, Dariusz Kosno zwrócił uwagę, że w związku z tym, że uchwała odwołująca przewodniczących nie została chylona przez żaden nadzór, dlatego nadal obowiązuje. Radny wniósł, by kontynuować wybory przewodniczących komisji stałych. Zaproponował jednak, by kolejne wybory były przyjęte pięcioma oddzielnymi uchwałami, a nie jak to było do tej pory blokiem. Także przewodniczący Rady, Bartłomiej Firkowski w sprawie protestu uznał, że na razie nie ma żadnej odpowiedzi od służb wojewody, a kiedy taka będzie to wówczas Rada się tym zajmie. Na razie nie ma żadnych przeciwwskazań, by głosować na wyborem przewodniczących poszczególnych komisji. Obok wyboru nowych przewodniczących komisji stałych, podczas sesji nastąpiły także zmiany w składach poszczególnych komisji. Radni składając odpowiednie oświadczenia zrezygnowali z pracy w jednej komisji na rzecz innej.
Głosowanie na przewodniczących komisji była jawne. We wszystkich głosy za wyborem danego kandydata głosowało jedenastu radnych, a dziesięciu wstrzymywało się od głosu. Radny Zdzisław Wojciechowski zapytał o Komisję Rewizyjną, czy będą w jej składzie jakiś zmiany, czy też nie? Przewodniczący poinformował, że oprócz zmian w składzie komisji, komisja nie wnioskowała o żadne zmiany. Radni przystąpili także do uchwalenia kilku zmian w budżecie gminy.
W wolnych wnioskach i zapytaniach rajcy pytali m.in. o projekt budżetu na przyszły rok, włączenie do planu inwestycyjnego budowy chodnika w Bukowcu Opoczyńskim, czy utwardzenie drogi na ul. Westerplatte wokół obiektów usługowo?handlowych. Padło też pytania dotyczące uchwały mówiącej o funduszu sołeckim, czy można tą uchwałę zawiesić?
Prezentujemy składy osobowe obecnych komisji: komisja rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług: przewodnicząca ? Alicja Szczepaniak, wiceprzewodniczący ? Andrzej Kacprzak, członkowie: Jadwiga Figura, Bartłomiej Firkowski, Rafał Kądziela, Jerzy Wijata.
Komisja gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przestrzegania prawa: przewodniczący ? Paweł Baran, członkowie: Jadwiga Figura, Janusz Klimek, Ewa Róg, Marek Sijer, Jan Stępień, Alicja Szczepaniak, Barbara Wacławiak.
Komisja zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury ? przewodniczący Rafał Kądziela, wiceprzewodniczący ? Grzegorz Wołąkiewicz, członkowie: Dariusz Kosno, Ewa Róg, Barbara Wacławiak, Mieczysław Wojciechowski.
Komisja rolnictwa, gospodarki żywnościowej i spraw samorządu, przewodniczący Jan Stępień, wiceprzewodniczący ? Józef Dąbrowski, członkowie: Janina Pęczek, Andrzej Rożenek, Jerzy Wijata, Wiesław Wołkiewicz, Zdzisław Wojciechowski.
Komisja ds. rodziny, młodzieży i kultury fizycznej ? przewodniczący Marek Sijer, wiceprzewodniczący ? Mieczysław Wojciechowski, członkowie: Bartłomiej Firkowski, Jarosław Jurowski, Janusz Klimek, Grzegorz Wołąkiewicz.
Komisja rewizyjna ? przewodniczący Andrzej Rożenek, członkowie: Andrzej Kacprzak, Jarosław Jurowski, Janina Pęczek, Jozef Dąbrowski, Paweł Baran.
Jak na razie nie wybrano wiceprzewodniczących komisji rewizyjnej i gospodarki komunalnej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »