tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Wsparcie dla uczniów

 

W okresie od stycznia do czerwca gminy w całym województwie wydadzą na stypendia i zasiłki szkolne ponad 17 mln zł. Do uczniów w naszym powiecie trafi prawie 740 tys. zł wsparcia.
Największą kwotę przyznano gminie Żarnów, która wśród swoich uczniów rozdysponuje 234.232 zł. To więcej niż rozdzieli gmina Opoczno, która na wsparcie uczniów przeznaczy 212.056 zł. Pozostałe gminy otrzymały już mniejsze kwoty: gmina Drzewica ? 96.145 zł, gmina Paradyż ? 55.786 zł, gmina Białaczów ? 55.099 zł, gmina Mniszków ? 44.001 zł, gmina Poświętne ? 28.948 zł, a gmina Sławno ? 13.356 zł.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo?wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jego otrzymanie uzależnione jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie (nie więcej niż 351 zł). Z kolei zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Wsparcie w tych formach realizowane jest przez gminy na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przepisów lokalnych ? gminnych regulaminów przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »