tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Wiosenne porządki

 


Powiatowy inspektor sanitarny przypomina o konieczności utrzymania porządku wokół i w obrębie nieruchomości, szczególnie w kontekście kończącej się zimy i pojawiającym się w związku z tym problemem nieczystości w poszczególnych miejscowościach, szlakach komunikacyjnych, terenach rekreacyjnych itd.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia utrzymania czystości i porządku regulują przepisy art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalony zgodnie z art. 4 cyt. ustawy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego. Ponadto w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi "właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno?sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym", w tym w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami oraz zwalczać gryzonie i szkodniki.
Pamiętajmy, że stan czystości naszego otoczenia zależy głównie od nas samych i naszych codziennych zachowań.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (822) z dnia 12 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »