tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Ważne zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych

 
W poniedziałek, 25 marca podczas XXV sesji Rady Gminy i Miasta dokonano istotnych zmian w uchwałach regulujących system odbioru i gospodarki odpadami. Co najbardziej istotne, opłata za odbiór śmieci będzie naliczana nie w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchmość, jak wcześniej planowano, lecz od gospodarstwa domowego


Rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi wymusiła ostro krytykowana nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami, samorząd będzie teraz przeprowadzał obowiązkowy przetarg i podpisywał umowę z jego zwycięzcą, który odbierze i zagospodaruje wszystkie odpady z terenu gminy. Mieszkańcy nie będą już podpisywali indywidualnych umów z firmą odbierającą śmieci. Mają za to odprowadzać do gminy quasi?podatek śmieciowy i w efekcie zapłacą więcej niż dotychczas.
Pod koniec grudnia Rada Gminy i Miasta przyjęła pakiet sześciu uchwał, które zmieniają system odbioru i gospodarki odpadami. Już wtedy zakładano, że zapisy tzw. ustawy śmieciowej mogą ulec zmianie. Tak też się stało.
Tegoroczna nowelizacja ustawy daje samorządom większe możliwości i większą elastyczność w naliczaniu stawek opłat. Stawki mogą być zróżnicowane w zależności m.in. od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz rodzaju zabudowy.
Podobnie jak wiele innych gmin, Drzewica postanowiła dostosować system do wprowadzonych niedawno zmian. W porządku sesji znalazły się cztery nowe projekty uchwał w sprawach: * uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Drzewica * wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości * terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkanych nieruchomości.
Główne założenia projektów omówił wiceburmistrz Edward Podkowiński, który podobnie jak przed trzema miesiącami podkreślił, że ustawa jest niedoskonała. Po dyskusji z udziałem radnych, sołtysów i mieszkańców odbyły się głosowania. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Najbardziej istotna kwestia dotyczy sposobu naliczania tzw. opłaty śmieciowej. Gmina zrezygnowała z ustalania opłat w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy płacić od gospodarstwa domowego.
Od 1 lipca miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 14 zł na terenach wiejskich i 17 zł w mieście, a więc 2 zł więcej niż dotychczas. W przypadku śmieci zmieszanych stawki wyniosą odpowiednio 22 i 25 zł.
Gospodarstwa jednoosobowe zapłacą 50% tych kwot. Osoba, które segreguje śmieci, wyda miesięcznie 7 zł na wsi i 8,50 zł w mieście.
? W świetle obowiązków, jakie nakłada na nas ustawa śmieciowa, podwyżki są niewielkie ? ocenił wiceburmistrz.
Uczestnicy sesji byli w tej sprawie podzieleni. Mieszkająca na osiedlu Irena Kwiecień przyznała, że najbardziej sprawiedliwą byłaby opłata od osoby. ? Stracą przede wszystkim gospodarstwa jednoosobowe, których w Spółdzielni Mieszkaniowej jest coraz więcej ? powiedziała. Obecnie płacą za odbiór odpadów 4,20 zł. Według wcześniejszej wersji po zmianach płaciliby 5 zł, ale ostatecznie miesięczny koszt wyniesie dla nich 8,50 zł. Rodzina dwuosobowa zamiast 10 zł zapłaci 17 zł.
Z kolei według części radnych oraz sołtysów zmiany idą w dobrym kierunku. Dzięki nowym zapisom mniejsze koszty poniosą rodziny wielodzietne.
Dodajmy, że opłaty za gospodarowanie odpadami będą pobierane w cyklu 2?miesięcznym: za lipiec i sierpnień do 15 września, za wrzesień i październik do 15 listopada, za listopad i grudzień do 15 stycznia, za styczeń i luty do 15 marca, za marzec i kwiecień do 15 maja, za maj i czerwiec do 15 lipca. Pieniądze należy wpłacać do kasy UGiM, przelewem na rachunek gminy lub w drodze inkasa.
? Jak będzie funkcjonował nowy system, zobaczymy w praktyce. Nadal mamy wiele pytań ? podsumował wiceburmistrz.

* * *
Podczas poniedziałkowej sesji radni podjęli kilkanaście uchwał, m.in. dokonali zmian w budżecie, zgodzili się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok oraz udzielenie pomocy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Najwięcej kontrowersji wywołały jednak zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ilości sprzedaży napojów alkoholowych. Dyskusja w tej sprawie rozgrzała niektórych radnych do czerwoności.
Szczegóły w kolejnych wydaniach Tygodnika Opoczyńskiego.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (820) z dnia 29 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »