tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Warsztaty z tolerancji

 
W naszym społeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek jest inny. Peter Fonda


Przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie równości szans i równości płci oraz aktywne działania mające na celu przełamywanie stereotypów to jedno z głównych zadań polityki społecznej Unii Europejskiej. Polska ? jako państwo członkowskie ? jest zobligowana do czynnego wdrażania tych działań we wszystkich obszarach życia (także w edukacji). Polski resort oświaty zachęca do uwzględniania perspektywy równościowej w procesie kształcenia na wszystkich jego szczeblach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2012/2013 ?Rokiem bezpiecznej szkoły?, w którym priorytetem ma być wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności i współpracy. Doskonałym sposobem na kształtowanie takich właśnie postaw są koła wolontariatu, działające zarówno w szkołach jak i poza nimi. Wolontariat, szczególnie dziś powinien stać się niezbędnym narzędziem w wychowaniu młodzieży. Pomaganie innym przynosi oczywiste korzyści osobom potrzebującym, ale ofiarujący pomoc zyskują dużo, dużo więcej ? otwierają się na drugiego człowieka, dzielą się swoim czasem i umiejętnościami. Czują się potrzebni i ważni dla innych. Doświadczenie pokazuje, że dzięki temu łatwiej jest im stawić czoła problemom i wszelkim życiowym wyborom.
30 listopada w Zespole Szkól Ogólnokształcących odbyły się warsztaty na temat dyskryminacji i potrzeby tolerancji we współczesnym świecie. Poprowadziły je trenerki ze stowarzyszenia ?Otwarta Rzeczpospolita?, które przybyły na zaproszenie opiekunek Szkolnego Koła Wolontariatu ?Podaruj siebie?, działającego przy ZSO. Stowarzyszenie to powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania antysemickim i ksenofobicznym uprzedzeniom odżywającym w polskim społeczeństwie. Ich podstawowe cele to przede wszystkim przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji godzącym w wolność człowieka oraz propagowanie postawy otwartości i poszanowania dla odmienności etnicznej, religijnej, kulturowej i społecznej. W warsztatach uczestniczyły dwie grupy młodzieży. Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny i twórczy, tak aby zaktywizować młodych ludzi do rozmowy. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na wiele ważnych kwestii, dotyczących inności, odmienności drugiego człowieka. Dowiedzieli się że niemal na każdym kroku spotykają się ze stereotypami i uprzedzeniami, nie mającymi żadnego racjonalnego uzasadnienia. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksulaną, płeć i dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji. W każdym momencie to my sami możemy stać sie obiektem dyskryminacji. Liczne pytania do prowadzących potwierdziły, że takie inicjatywy są potrzebne i słuszne. A młodzeż ?Żeroma? jak zwykle nie zawiodła!


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »