tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Walne zebranie w LGD

 
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

18 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta miało miejsce walne zebranie członków LGD „Nad Drzewiczką”. Celem posiedzenia było wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2010 r. Rozporządzenie dostosowuje przepisy do ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego po kontroli programu Leader w Polsce.
Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia przez LGD „Nad Drzewiczką” minimalnych wymagań niezbędnych do wyboru operacji. Grupa ustaliła, że aby projekt mógł zostać wybrany do finansowania, musi uzyskać minimum 15 punktów. Ma to zapewnić odpowiednią jakość realizowanych zadań.
Kolejna nowość to umożliwienie LGD wyboru operacji ponad limit środków wskazany w stosownym ogłoszeniu. Ponadto w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez oś 4. wzrósł poziom pomocy finansowej z 75 na 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Rozporządzenie znosi też konieczność zgodności operacji z planem odnowy miejscowości.
W trakcie zebrania członkowie LGD przyjęli również zmiany w „Harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Wszelkie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju podlegają zgłoszeniu w Urzędzie Marszałkowskim. Dopiero po tym, jak UM je zatwierdzi, LGD będzie mogła ogłosić kolejne nabory.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »