tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Poświętne

 W Poświętnem liczą każdą złotówkę

 
Gmina dopłaci do posiłków dla dzieci w szkołach w Dębie i Brudzewicach. Nieco mniej, niż wcześniej zakładano, przeznaczy za to na patrole policji w czasie odpustu św. MichałaWszelkie decyzje finansowe podejmowane przez radnych są za każdym razem skrupulatnie analizowane. W gminie zmuszonej do oszczędzania włodarze nawet te niezbędne wydatki starają się radykalnie ograniczyć, badając jednocześnie wszelkie koszty podejmowanych rozstrzygnięć, również w kontekście zadłużenia gminy oraz planowania przyszłorocznego budżetu. Nie inaczej było i tym razem, we wtorek, 24 września, kiedy to radni decydowali o dofinansowaniu dożywiania w szkołach oraz opłaceniu policyjnych patroli podczas zbliżającego się odpustu w Poświętnem. Nawet najmniejsze, raptem kilkusetzłotowe sumy, potrafią podzielić rajców. Ale po kolei.
Na wstępie radni przyjęli porządek obrad, wzbogacony na wniosek wójta o dwie dodatkowe uchwały. Przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz informację z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Dotyczyła ona głównie projektów, na których realizację samorząd liczy pozyskać środki unijne. Złożono do LGD ?Tradycja, kultura, rozwój? wnioski: pierwszy dotyczy dofinansowania organizacji przyszłorocznych dożynek gminnych ? wartość tej imprezy szacuje się na ponad 70 tys. zł, z czego 46 tys. może pochodzić ze środków unijnych. Drugi zakłada zakup i montaż na terenie gminy w 2014 roku dwunastu wiat przystankowych, wraz z wyłożeniem kostki w ich rejonie. To zadanie kosztować ma 73 tys. zł, dotacja może wynieść 35 tys. zł. W urzędzie przygotowywany jest jeszcze jeden projekt, obejmujący modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach trwającego już naboru w POKL samorząd może bez wkładu własnego ubiegać się o środki na budowę placów zabaw, remonty łazienek, dostosowanie i wyposażenie kuchni, zakup zabawek i wyposażenia.
Jednym z punktów ostatniej sesji było podsumowanie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu tego roku. Informacje na ten temat przedstawiła skarbniczka gminy, Jadwiga Kośka. Jak przypomniała, w chwili uchwalania tegorocznego budżetu zaplanowano, że bieżące dochody wyniosą 8.238.664 zł, a wydatki ? 8.935.519 zł (z czego 835.889 zł to wydatki majątkowe). Deficyt w wysokości 696.855 zł zaplanowano pokryć pożyczką na realizację projektu dotowanego przez Unię Europejską, kredytem oraz wolnymi środkami z lat poprzednich. W efekcie wprowadzanych w ciągu półrocza zmian w budżecie planowane dochody na koniec czerwca wynosiły 8.325.067,67 zł, a wydatki ? 9.129.313,67 zł (w tym 848.189 zł wydatki majątkowe). Deficyt miał wynieść 804.246 zł. Na koniec czerwca tego roku dochody udało się zrealizować w 56,49% planu (w wysokości 4.702.451,89 zł), a wydatki ? w 50,17% planu (w kwocie 4.580.250,26 zł). Inwestycyje wykonano w 62,21%. Znalazły się w nich: rozbudowa drogi na odcinku Mysiakowiec ? Rzeczyca, przebudowa drogi w Buczku, budowa wiaty przystankowej w Dęborzeczce, zakup i instalacja systemu selektywnych wywołań dla OSP w Poświętnem, wytyczenie geodezyjne kanalizacji (jak się okazało zadanie zostało uwzględnione w budżecie, aby utrzymać pozwolenie na budowę), zakup i montaż lamp oświetleniowych, przebudowa świetlicy w Brudzewicach oraz jej wyposażenie. Przewodniczący komisji rewizyjnej, Andrzej Pawlik dopytywał o zadłużenie gminy ? istotne w związku z pracami nad przyszłorocznym budżetem. Jak wyjaśniała skarbniczka spłacony został już kredyt w wysokości ponad 200 tys. zł. Do spłacenia pozostaje 577.500 zł kredytu (do 2020 roku) oraz 97.800 zł pożyczki (do 2015 roku). Rocznie gmina spłaca z tego tytułu 116.200 zł. Więcej pytań dotyczących realizacji budżetu w pierwszym półroczu nie było.
Radni przyjęli cztery uchwały. Wprowadzili zmiany do budżetu zgodnie z uwagami RIO. Drugą uchwałą określono wysokość dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę. Jak wyjaśniano, koszt jednego posiłku, tzw. wsadu wynosi 2 zł. Taką opłatę ponoszą rodzice, zaś organ prowadzący finansuje utrzymanie kuchni i pracowników. Po niedawnej reorganizacji sieci szkół w gminie kuchnia działa wyłącznie w szkole w Poświętnem, zaś do jej filii w Dębie i Brudzewicach od 9 września posiłki dowożone są w ramach cateringu. Tu dochodzą więc koszty ich przygotowania oraz transportu, które wynoszą 2,30 zł dla jednego posiłku. Właśnie tę część opłaty za posiłek dla uczniów w Dębie i w Brudzewicach decyzją radnych opłaci gmina. W efekcie wysokość dopłat dla rodziców, bez względu na to, w której placówce uczy się dziecko, będzie jednakowa. O koszty tej decyzji dopytywał radny Moskwa. Jak wyjaśniano, gmina dopłaci 2,30 zł do 33 pełnych posiłków przez 79 dni nauki szkolnej, jakie pozostały do końca roku kalendarzowego ? w sumie 5.692,50 zł. Zapewniano także, że koszty te nie powinny znacząco wzrosnąć, bowiem na korzystanie z dożywiania może zdecydować się jeszcze co najwyżej dziewięcioro dzieci, które obecnie nie jedzą posiłków. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 6 tys. zł.
Nieco bardziej powściągliwi w wydawaniu pieniędzy radni okazali się przy okazji przekazywania środków finansowych dla policji. Chodzi o sfinansowanie służb ponadnormatywnych policjantów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo podczas zbliżającego się odpustu św. Michała. Wójt zaplanował przeznaczyć na ten cel 3.200 zł. Okazało się jednak, że radni omawiający sprawę na posiedzeniach poszczególnych komisji, uznali że można tę kwotę okroić do wysokości ubiegłorocznej. Członkowie komisji gospodarczej i oświatowej proponowali kwotę 2.400 zł. Jedynie komisja rewizyjna przychyliła się do propozycji wójta. Jej przewodniczący podkreślał, że organizacja odpustu, który w ostatnich latach rozrósł się do dwóch dni, jest dużym przedsięwzięciem logistycznym, imprezą sztandarową, która przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale również nawet kilkanaście tysięcy gości, którzy przyjeżdżają do Poświętnego. Przekonywał, że zapewnienie bezpieczeństwa w tym czasie jest obowiązkiem gminy. O potrzebie właściwego zabezpieczenia tak dużej imprezy mówił również komendant Komisariatu Policji w Drzewicy, podinsp. Wojciech Dworak, który przypominał, jakie zagrożenia występowały podczas poprzednich odpustów św. Michała. Zapewniał, że piesze, dwuosobowe patrole pojawią się w Poświętnem nie tylko w niedzielę, ale także w sobotę. Będą realizować one zadania prewencyjne skupiono głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ostatecznie zdecydowano w głosowaniu. Większością 8 głosów radni opowiedzieli się za wnioskiem komisji gospodarczej i oświatowej, a więc za przekazaniem policji 2.400 zł. Tą samą większością głosów, przy 6 wstrzymujących, radni zdecydowali o takim właśnie poziomie finansowania patroli w drodze uchwały. W wyniku takiej oszczędności w najbliższy weekend w Poświętnem pojawi się o dwa dwuosobowe patrole mniej, niż wcześniej planowano.
Z kolei w sprawach różnych rozmawiano o realizacji funduszu sołeckiego, uruchomieniu nowego połączenia autobusowego do Opoczna oraz utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie w związku z remontem na CMK odczują mieszkańcy Brudzewic ? od października nieprzejezdna będzie droga pod wiaduktem w tej miejscowości.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (846) z dnia 27 Września 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »