tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Uroczyście w ZSP nr 1

 
?Przeszłość ? to jest dziś tylko cokolwiek dalej? ? słowa Cypriana Kamila Norwida przyświecały sobotnim uroczystościom jubileuszowym 50?lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1


Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, celebrowana przez księdza biskupa Stefana Siczkę, ks. Norberta Piwnika oraz absolwentów szkoły księży Adama Płuciennika z Drzewicy i Krzysztofa Dębowskiego. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów, w asyście orkiestry miejskiej i pocztów sztandarowych, przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie odbyły się dalsze obchody.
W ramach rocznicowych uroczystości na placu przez budynkiem szkoły, dyrektor Marek Zieliński, przewodniczący rady rodziców Waldemar Świtkowski oraz reprezentantka społeczności uczniowskiej Anna Rzepka, uroczyście odsłonili poświęcone przez biskupa popiersie patrona szkoły, księdza Stanisława Staszica. Posadzono także pamiątkowy dąb 50?lecia.
Wszystkich przybyłych w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i uczniów powitał dyrektor Marek Zieliński, który powiedział: ?Z głębokim wzruszeniem pragnę rozpocząć to wydarzenie, jakim jest pięćdziesięciolecie powstania naszej szkoły. Witam wszystkich tych, którzy uczynili nam honor i razem z nami uczestniczą w tych obchodach?. Uroczystości zgromadziły grono znamienitych gości, m.in. księdza biskupa Stefana Siczka, przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego Marka Mazura, starszego wizytatora delegatury kuratorium oświaty w Piotrkowie Tryb. Urszulę Łęgosz, absolwentów placówki: posła Roberta Telusa i profesora Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wiesława Rzońcę, księży, przedstawicieli władz miasta i powiatu, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz poczty sztandarowe: Związku Strzeleckiego z Paradyża, ZSS nr 3, ZSP nr 1 w Białobrzegach, ZS Prywatnych, ZS im. Jana Brzechwy, Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Cechu Rzemiosł oraz, co oczywiste, poczet gospodarzy. Pamiętano także o nieżyjących pracownikach i absolwentach szkoły, na grobach, których delegacje szkoły złożyły wiązanki kwiatów. Podczas spotkania ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Uroczystość miała charakter bardzo wzniosły, obchodom towarzyszyły wzruszenia, zaduma i refleksja. W swoim wystąpieniu dyrektor, Marek Zieliński mówił o tym, że z perspektywy mijających lat działania dydaktyczne szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Chlubą placówki są liczne osiągnięcia dydaktyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Tradycją szkoły jest dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb edukacji. Placówka cieszy się opinią szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom. W miarę możliwości szkoła jest modernizowana, podnoszona jest estetyka pomieszczeń, wyposażanych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. O czym wszyscy uczestnicy obchodów mogli się przekonać zwiedzając placówkę.
Obchody to doskonała okazja, by podziękować wszystkim, którzy wspierali działalność szkoły. Dzięki ich pomocy udało się zrealizować nie tylko wiele prac związanych z modernizacją szkoły, ale także i zrealizować wiele projektów unijnych. Bogaty dorobek szkoły to także duża zasługa ogromnego zaangażowania w pracy poprzednich dyrektorów placówki.
W minionych latach udało się skomputeryzować szkołę, zbudować szatnię, wyposażyć pracownie w pomoce dydaktyczne, zbudować nowe zaplecze sportowe. Tych zrealizowanych planów jest znacznie więcej, jednak nie sposób je wszystkie wymienić.
Szczególne podziękowania dyrektor skierował w stronę pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły, a swoją kreatywną i niezwykłą postawą, zaangażowaniem oraz talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesom dydaktyczno?wychowawczym. Słowa uznania zostały także skierowane do pracowników administracji i obsługi, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki, dzięki czemu placówka funkcjonuje bez zarzutów. Dyrektor podkreślił, że wizerunek szkoły tworzą sami absolwenci, bo to ich kariery i wybory drogi życiowej, świadczą o prestiżu szkoły. Ich obecność podczas obchodów była potwierdzeniem szacunku dla szkoły, nauczycieli a także przywiązania do tradycji i miasta.
Na koniec swojego wystąpienia dyrektor zaapelował, by absolwenci dbali o szkołę, bo do wspomnień związanych z tym okresem, będą powracać przez całe życie.
Po dopełnieniu wszystkich ceremonii głos oddano gościom, którzy gratulowali jubileuszu i życzyli, by ta placówka i ludzie, którzy w niej pracują zawsze służyli społeczeństwu całym swoim sercem. Absolwenci dziękowali ówczesnym nauczycielom i dyrekcji za wprowadzenie ich w dorosłe życie.
Uwieńczeniem obchodów była część artystyczna przygotowana przez nauczycielki i opiekunki działającego w szkole Koła Teatralnego, Izabelę Kowalczyk i Jolantę Studnicką. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży nawiązywała do wspomnień i refleksji. Przygotowano prezentację multimedialną z pamiątkowymi fotografiami z wycieczek, studniówek, egzaminów maturalnych. Tegoroczni absolwenci zatańczyli poloneza. Trzeba przyznać, że ta część spotkania wszystkim bardzo się podobała.
Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci i chociaż czas je porządkuje, to z pewnością trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Wszyscy absolwenci, poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię szkoły na przestrzeni 50 lat, stanowili jej esencję oraz pozostawili jakąś cząstkę siebie już na zawsze w ZSP nr 1. Tym bardziej cieszy fakty, że nie zabrakło ich podczas uroczystości.Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (727) z dnia 17 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »