tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Uczniowie i zdrowie

 

Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Opoczno podlegają opiece zdrowotnej w trakcie trwania zajęć szkolnych. Sprawuje ją sześć pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Większość z nich ukończyła również kurs z resuscytacji krążeniowo–oddechowej. W szkołach wiejskich pielęgniarki mają dyżury dwa – trzy razy w tygodniu, w szkołach na terenie miasta codziennie. ZSS nr 3 oraz Zespół Szkół w Ogonowicach korzystają z usług NZOZ Vita–Med.
Obecność wykwalifikowanych pielęgniarek w szkołach jest gwarancją udzielenia szybkiej i fachowej pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Na tym jednak opieka medyczna się nie kończy, bowiem pielęgniarki na bieżąco monitorują stan zdrowia uczniów. W tym celu wykonują testy przesiewowe, organizują badania profilaktyczne, prowadzą czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi i współpracują w tym zakresie z wychowawcami. Propagują również zdrowy tryb życia organizując szereg działań profilaktycznych. Realizują programy zdrowotne i edukacyjne oraz regularne pogadanki i prelekcje dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz higieny.
Wyniki przeprowadzanych w szkołach gminy Opoczno testów przesiewowych niestety potwierdzają, że stan zdrowia naszych pociech pogarsza się z roku na rok. Najwięcej odnotowanych zaburzeń dotyczy rozwoju somatycznego, wad postawy oraz wad wzroku. W zakresie rozwoju somatycznego zauważa się znaczący wzrost liczby uczniów z nadwagą. Niepokoić powinien fakt, że coraz więcej dzieci cierpi na otyłość – zauważono tu wzrost o 15–20%. Otyłość, czyli stan już chorobowy, występuje u dzieci młodych i u młodzieży gimnazjalnej. Coraz więcej uczniów cierpi również na wady wzroku – wśród dzieci młodszych odnotowano wzrost liczebności przypadków o około 20%, a u młodzieży starszej już o 40%. Dość powszechne są również wady postawy. Obok tych najczęściej występujących zaburzeń wciąż stale rośnie liczba przypadków alergii, astmy, chorób układu krążenia, zaburzeń mowy (głównie w grupie dzieci młodszych). W ostatnim okresie odnotowano także przypadki chorób układu nerwowego, padaczki i zaburzeń słuchu, nie było ich dużo, ale więcej niż jeszcze rok wcześniej. Badania ujawniły również kilkanaście przypadków cukrzycy, chorób tarczycy oraz przewlekłych chorób układu moczowego. Ich liczebność utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku.
Większość występujących u dzieci i młodzieży szkolnej zaburzeń jest wynikiem niewłaściwego stylu życia. Uczniowie niewłaściwie się odżywiają zarówno pod względem ilości, jak i jakości spożywanych posiłków. Skutkiem niewłaściwej diety są nadwaga, otyłość lub niedobory wagowe. Wielu występujących u dzieci zaburzeń udałoby się uniknąć (lub ograniczyć ich skutki) poprzez odpowiednią aktywność fizyczną. Tymczasem uczniowie prowadza głównie siedzący tryb życia, co sprzyja wadom postawy, otyłości, chorobom krążenia i cukrzycy. Stres i hałas, towarzyszące uczniom na co dzień, powodują z kolei zaburzenia słuchu i choroby układu nerwowego. Z kolei duża ilość wad wzroku wynika niewątpliwie z długotrwałego wpatrywania się w monitory komputerów i telewizorów.
Ogromne znaczenie w propagowaniu zdrowego stylu życia mają działania profilaktyczne. Nie wystarczy jednak, że będą je podejmować nauczyciele i wychowawcy. Największy wpływ na tryb życia dzieci i młodzieży mają rodzice. Od nich głównie zależy właściwe odżywianie dzieci, mają też wpływ na czas spędzony przed komputerem czy telewizorem. Mogą również skutecznie mobilizować swoje pociechy do aktywnego spędzania wolnego czasu. Szkoła może wspierać ich działania szerząc wiedzę na temat zdrowego stylu życia, organizując zajęcia ruchowe, a także ograniczając hałas i minimalizując stres.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »