tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Uczą się pływać

 
Gmina kontynuuje realizację programu powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać"


Podobnie jak w ubiegłym roku drzewicki samorząd przystąpił do realizacji programu sportowego "Umiem pływać", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz gminy. Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. Do głównych celów należy wyrównanie szans rozwoju uczniów niezależnie od statusu materialnego ich rodziców oraz pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej.
Projekt "Umiem pływać" ma być dla trzecioklasistów przyjemny, ale przede wszystkim pożyteczny. Powinien sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, co w przypadku uczniów z terenu gminy i miasta Drzewica ma niebagatelne znaczenie.
Operator wojewódzki, którym ponownie zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi, poinformował, że program obejmie 60 uczniów z terenu gminy i miasta. Według deklaracji rodziców, zainteresowanie zajęciami potwierdziło aż 110 trzecioklasistów (na 114 ogółem), dlatego uczestnictwo pozostałych dzieci sfinansuje we własnym zakresie gmina.
Do projektu zgłoszono uczniów SP w Drzewicy (56 osób), SP w Brzustowcu (17), SP w Radzicach Dużych (21), SP w Idzikowicach (8) i SP w Domasznie (8). Każdy z rodziców (opiekunów prawnych) był zobowiązany skonsultować się z lekarzem i złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach. Po zebraniu oświadczeń oraz podpisaniu umów z poszczególnymi stronami programu, ruszyła jego realizacja.
Zajęcia odbywają się na pływalni przy Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Dodatkowo drzewicki samorząd zapewnia obecność opiekunów.
Zgodnie z regulaminem projektu, na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 osób, dlatego całość zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się 10 marca. Uczestniczą w nim dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy.
Na basen jeżdżą dwie 15?osobowe grupy z klasy IIIb (we wtorki i piątki) oraz dwie 13?osobowe grupy z klasy IIIa (w czwartki i piątki). Do końca kwietnia każda weźmie udział w 13 wyjazdach do Przysuchy i zrealizuje 20?godzinny cykl zajęć wg treści programowych otrzymanych od operatora wojewódzkiego. Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej nauki dzieci.
Podobnie jak w ubiegłym roku realizacja programu przebiega sprawnie i już przynosi wymierne efekty. Dzieci czynią błyskawiczne postępy, a na lekcjach pływania panuje świetna atmosfera.
Dodajmy, że w maju naukę pływania rozpoczną uczniowie szkół podstawowych z Idzikowic, Radzic Dużych, Domaszna oraz Brzustowca, w tym szkół filialnych w Jelni i Krzczonowie.
"Umiem pływać" to nie jedyny program sportowy skierowany do uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Drzewica. O "Multi?sporcie" napiszemy w najbliższych numerach Tygodnika Opoczyńskiego.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (923) z dnia 27 Marca 2015r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »