tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię do grodzeń upraw leśnych. Mroczków ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Uchwała rodząca problemy

 
Rada Miejska 16 lutego br. podjęła decyzję o zaniechaniu inwestycji w postaci budowy ulicy Jana Pawla II wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Droga miała być budowana przez pola w kierunku ul. Partyzantów, by w kolejnym etapie połączyć się z ulicą Przemysłową. Zdaniem włodarzy miasta wybudowanie małej obwodnicy oraz przedłużenie ul. Marii Skłodowskiej?Curie do Inowłodzkiej i dalej, wzdłuż św. Marka spowodowało bezzasadność budowy ul. Jana Pawła II

Ten kilkuhektarowy teren należał do ponad 80 właścicieli. Miasto planując budowę ulicy musiało go przejąć, by we wniosku o pozwolenie na budowę stwierdzić, że ma prawo do terenu. W tym celu miasto zastosowało przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej popularnie specustawą i przeprowadziło przymusowe wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli. Oczywiście za odszkodowaniem, które miało być wypłacone później. Przygotowana została cała dokumentacja techniczna budowy drogi i inne potrzebne dokumenty, i 24 maja 2011 roku, decyzją nr 11/2011 starosta wydał pozwolenie na budowę. Ta decyzja zatwierdzała jednocześnie projekt techniczny, stwierdzała prawo własności gminy do terenu i zatwierdzała odszkodowania. W międzyczasie została również założona księga wieczysta na tę działkę stwierdzająca, że jest ona własnością gminy. I tylko odszkodowania nie zostały wypłacone.
Uchwała Rady Miejskiej z lutego 2012 roku zburzyła cały układ. Nagle pojawiły się wątpliwości: czy teren przejęty pod określony cel, w przypadku odstąpienia od jego wykonania, może być przeznaczony na inne cele. np. do sprzedaży? W specustawie nie ma w tym względzie jednoznacznych zapisów. Bez zaniechanej inwestycji i bez możliwości zbycia działki, stała się ona dla gminy ciężarem. ? Działkę najchętniej bym sprzedał, bo są na nią kupcy. Również ci, którzy zamierzają budować tu galerią handlową wyrażają chęć przejęcie tej działki ? mówi burmistrz Jan Wieruszewski. ? Tyle tylko, że w świetle zapisów specustawy nie wiem czy mogę to zrobić. Najprościej byłoby zwrócić te działki dotychczasowym właścicielom. Gmina bierze na siebie wszystkie koszty związane z ponownym podziałem geodezyjnym i zmianami w księdze wieczystej. Ale by ten ruch wykonać, trzeba doprowadzić do wygaśnięcia pozwolenia na budowę wydaną przez starostę.
Burmistrz Jan Wieruszewski złożył do starosty Jana Wieruszeskiego wniosek o wygaśnięcie zezwolenia na budowę. Jednak starosta 16 kwietnia 2012 roku odmówił stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji. Takie stanowisko podtrzymała 14 czerwca wojewoda łódzki. Pozostała jedynie droga sądowa. Zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego już zostało skierowane. ? Gdyby się okazało, że WSA podtrzyma decyzję wojewody, to nie będziemy apelować. Będzie to oznaczało, że gmina jest pełnoprawnym właścicielem działki i może nią dysponować w dowolny sposób ? mówi burmistrz. ? Działkę sprzedam i z uzyskanych w ten sposób środków wypłacę odszkodowania, oczywiście razem z należnymi odsetkami. Mam jednak nadzieję, że WSA cofnie decyzję do ponownego rozpatrzenia lub spowoduje jej wygaśnięcie. Przecież w specustawie jest zapis mówiący o tym, że ze względu na ważny interes społeczny można odstąpić od wcześniejszych planów inwestycyjnych.
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy sprawa powinna być definitywnie rozstrzygnięta.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (786) z dnia 3 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »