tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Tiry z miasta

 
Badania prowadzone przez GDDKiA przed rozpoczęciem inwestycji pokazywały, że w ciągu doby drogą krajową K?12 do Opoczna wjeżdża 12.000 pojazdów mechanicznych. Co minutę ponad osiem pojazdów. Te dane pokazują jak potrzebną dla miasta inwestycją była oddana w czwartek, 5 stycznia obwodnica

Podobno najzdrowsze jest to, co rodzi się w bólach. Oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy odbywało się w lejącym się z nieba żarze, co zresztą wspominali uczestnicy styczniowej uroczystości. Potem spora część budowy odbywała się w strugach deszczy podczas powodzi w 2010 roku a oficjalne otwarcie prawie ośmiokilometrowej obwodnicy wypadło na bardzo zimny, dżdżysty i wietrzny dzień. Prawie w tym samym miejscu, w którym symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczynała się inwestycja, zgromadziły się osoby, które albo miały udział w podejmowaniu decyzji albo też współpracowały przy jej realizacji. Na uroczyste otwarcie obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej K?12 przybyli: obecny wicemarszałek Sejmu a ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, który podpisywał ostateczną decyzję w sprawie budowy, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Radosław Stępień, wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński, przedstawiciele wojewody łódzkiego, szefostwo oddziału łódzkiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kierownictwo firmy Strabag, generalnego wykonawcy budowy, przedstawiciele: władz samorządowych powiatu i gminy Opoczno, instytucji działających w powiecie i gminie, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.
Zarówno prowadzący uroczystość Maciej Zalewski z oddziału łódzkiego GDDKiA, jak i wszyscy występujący goście starali się, jak tylko można, skracać swoje wystąpienia, bo rzeczywiście ?wiatr urywał głowy?. Wszyscy podkreślali bardzo dobrą współpracę inwestora z wykonawcą i samorządem gminy. Wszyscy podkreślali zasługi Czesława Pawlaczka, człowieka bez którego tej obwodnicy po prostu by nie było. Burmistrz Jan Wieruszewski poinformował zebranych o uchwale Rady Miejskiej, nadającej obwodnicy imię Czesława Pawlaczka. Biskup pomocniczy diecezji radomskiej Stefan Siczek, wspólnie z ks. Janem Serszyńskim dokonali poświęcenia nowo wybudowanej drogi, podkreślając jej znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na opoczyńskich drogach. I wreszcie zaproszeni goście dokonali wspólnego przecięcia wstęgi, oddając tym samym do użytku tę, jakże potrzebną miastu inwestycję drogową. Wszyscy uczestnicy przejechali nową trasą i udali się do domu weselnego Villa Rosa na poczęstunek.
Tam, w zdecydowanie bardziej sprzyjających warunkach była okazja by nieco więcej powiedzieć o historii budowy. Tym razem główne skrzypce zagrał kierownik budowy Bartłomiej Mazur. Przygotowana prezentacja pokazywała najciekawsze i najtrudniejsze momenty inwestycji: zalany teren przez powódź w 2010 roku, co zmusiło do przedłużenia czasu trwania inwestycji, budowę najdłuższego w Polsce, liczącego 134 metry długości, jednoprzęsłowego mostu (chodzi o ten stojący nad Drzewiczką). Również podkreślał dobrą współpracę zarówno z nadzorem, sprawowanym przez firmę LaFrentz jak i z władzami samorządowymi miasta. Burmistrz Jan Wieruszewski, w imieniu władz gminy podziękował, wręczając bukiet kwiatów i gadżety promocyjne, zaproszonym gościom. I znowu była mowa o Czesławie Pawlaczku, a w jego imieniu kwiaty odebrała Mirosława Pawlaczek.
Jak wynika z materiałów przygotowanych przez spółkę Strabag, inwestycja prowadzona była przez 1,5 roku i zakończona została w terminie, ostatniego dnia 2011 roku. Nowoczesna obwodnica, poprawiająca bezpieczeństwo na drodze i system komunikacyjny w mieście, kosztowała ponad 146 mln złotych.
Obwodnica Opoczna wybudowana została w ciągu drogi krajowej nr 12, ma długość około 7,8 km i omija miasto od strony południowej. Budowana była w trudnym terenie charakteryzującym się wysokim poziomem wód gruntowych. Obwodnica dostosowana jest do obciążeń wynoszących 115 kN na oś (około 11,7 tony na oś). Powstała jednojezdniowa droga o przekroju 2+1 (naprzemiennie dwa pasy ruchu dla jednego kierunku i jeden dla drugiego) o szerokości pasów po 3,5 m każdy i poboczach szerokości 1,5 m. Do wzmocnienia nasypów i wymiany gruntu użyto 325 tys. ton kruszyw, pochodzących z kopalń w Inowłodzu i z terenów Kielecczyzny. Prace ziemne, to 308 tys. m3 wykopów i ok. 757 tys. m3 nasypów. Zużyto na nie 1,5 mln ton piasku (60 tys. ciężarówek czteroosiowych po 25 ton każda, co stanowi ok. 400 ciężarówek dziennie). Dla wzmocnienia prac ziemnych zużyto ponad 1 mln 250 tys. m2 geosiatek i geowłóknin. W ramach robót drogowych ułożono ok. 102 tys. ton masy bitumicznej, ok. 6 km krawężników oraz ok. 8 km ścieków przykrawędziowych, wymalowano 11 tys. m2 oznakowania poziomego i postawiono 450 znaków drogowych. W ciągu drogi powstało osiem obiektów inżynieryjnych: sześć wiaduktów (nad ul. Mokrą, ul. Ogrodową, drogą wojewódzką 726, torami PKP, drogą powiatową nr 3112E, drogą gminną G3), dwa mosty nad Węglanką i Drzewiczką (konstrukcja stalowa o wadze ok. 1300 ton). Na ich wybudowanie zużyto 9,5 tys. m3 betonu, 1,5 tys. ton stali zbrojeniowej i 160 ton kabli sprężających.
Na całej długości obwodnicy wybudowano 48 przepustów, w tym 18 spełniających funkcje przejścia dla zwierząt, zamontowano siatki zabezpieczające wejście płazów na drogę oraz postawiono 3,4 km ekranów akustycznych na fundamentach palowych typu ?zielona ściana? o wysokości 3?4 m. Ekrany o długości większej niż 400 m zostały wyposażone w wyjścia awaryjne, przy których zbudowano schody skarpowe. Na wiaduktach powstały także ekrany ze zbrojonego pleksiglasu, zabezpieczającego przed ewentualnym zderzeniem ptaków z ekranami. Przy budowie Obwodnicy Opoczna pracowało 400 pracowników, zatrudnionych w firmie Strabag, a także w pięciu firmach koncernowych. Na terenie budowy zaangażowanych było 100 samochodów ciężarowych oraz 45 jednostek sprzętu ciężkiego.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych teren inwestycji zbadany został także przez archeologów z Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleziska zostały zabrane przez archeologów z Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Może kiedyś zostaną przekazane do Muzeum w Opocznie.
I jeszcze jedno. Na obwodnicy dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h. Policjanci z drogówki zapowiadają częste na tej trasie sprawdzanie prędkości.

Widok z wiaduktu na węźle Wschód w kierunku na Piotrków Trybunalski
Najdłuższy jednoprzęsłowy most w Polsce na Drzewiczce
Wiceminister Radosław Stępień i wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk
Modlitwa przed poświęceniem drogi
Podziękowania dla prezesa Strabagu Pawła Antoniaka i kierownika budowy obwodnicy Bartłomieja Mazura


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (757) z dnia 13 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »