tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Strażacy przypominają i apelują!

 
Nadchodzące pierwsze jesienne chłodne dni i noce spowodowały rozpoczęcie w naszych mieszkaniach sezonu grzewczego


Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część z nich dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru. Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z eksploatacją tych urządzeń.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych:
? nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
? używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej ? nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,
? nie używaj urządzeń uszkodzonych,
? zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
? nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi ? przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
? nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
? używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
? nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.), zachowaj odległość minimum 50 cm.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych:
? w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż dwie nie podłączone do urządzeń gazowych butle, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
? nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ propan?butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu, grożąc wybuchem,
? nie zatykaj przewodów wentylacyjnych (w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla),
? zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych ? niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
? nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową ? takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
? używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciw wypływowym,
? używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

Bardzo wiele pożarów powstaje przy niewłaściwym stanem technicznym przewodów wentylacyjno?dymowych, w większości przypadków spowodowanym niepoddawaniem ich okresowym czyszczeniom i przeglądom. Przy pierwszych takich zdarzeniach strażacy będą stosowali pouczenia o konieczności wykonania stosownego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przy kolejnych, w przypadku stwierdzenia braku aktualnego przeglądu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, strażacy będą nakładać na właścicieli budynków lub najemców mandaty w wysokości do 500 zł, co kilkukrotnie przewyższa koszt dokonania przeglądu kominów.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o dokładne sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w swoich domach.
Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, popiołu) z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej 4 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem stałym ? węgiel, drewno) oraz co najmniej 2 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem płynnym i gazowym ? olej opałowy oraz gaz). Ponadto konieczne jest sprawdzenie działania kratek wentylacyjnych, co w bardzo szczelnych pomieszczeniach ma istotny wpływ na wymianę powietrza.
Czy jest szczelne połączenie komina z piecem grzewczym, odpowiedni ciąg lub czystość w przewodzie kominowym czy wentylacyjnym pozwala stwierdzić przegląd przeprowadzony przez kominiarza, który z tych czynności pozostawia właścicielowi budynku stosowny protokół.
W tym okresie zasadnym jest również dokonanie oceny stanu technicznego komina. Popękany komin w wyniku jego nadmiernego nagrzewania może stać się przyczyną powstania pożaru. Przepisy nakazują, aby komin był otynkowany, a dodatkowo, aby widoczne były na nim wszelkie nieszczelności, wskazane jest pomalowanie go na jasny kolor.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych.
Ponadto na nieużytkowanych poddaszach i strychach zabronione jest składowanie materiałów palnych, np. pudeł tekturowych, starych mebli, odzieży.
Również urządzenia grzewcze wyciągnięte niekiedy ze strychu, piwnicy czy komórki włączamy bez uprzedniego sprawdzenia ich prawidłowego funkcjonowania. Nasza nieświadomość, lekkomyślność, brak wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu urządzeń grzewczych sprawiają, że stwarzamy realne zagrożenie pożarowe. Nasza nieostrożność może stwarzać zagrożenie nie tylko dla nas samych. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że poprzez nieostrożne i nieodpowiedzialne postępowanie narażamy na niebezpieczeństwo nas wszystkich.

st. kpt. Mariusz Jędrasik ? rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (748) z dnia 11 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »