tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Strażacy przypominają i apelują!

 


Pierwsze jesienne chłodne dni i noce spowodowały rozpoczęcie w naszych mieszkaniach sezonu grzewczego, a co za tym idzie pojawiło się zagrożenie zwiększonej ilości pożarów, spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia a bardzo często nawet życia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez jakiegokolwiek nadzoru. Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z eksploatacją tych urządzeń.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych:
? nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
? używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej ? nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,
? nie używaj urządzeń uszkodzonych,
? zlecaj przeglądy techniczne instalacji i urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
? nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi ? przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
? nie wykonuj prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
? używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
? nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) ? zachowaj odległość minimum 50 cm.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych:
? w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż dwie niepodłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
? nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ propan?butan jest cięższy od powietrza, w momencie wydostania się z butli może zalegać w pomieszczeniu, tworząc mieszaninę palną, bardzo często grożącą wybuchem,
? nie zatykaj przewodów wentylacyjnych ? w sytuacji eksploatacji urządzeń gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
? zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych ? niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
? nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową ? takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
? używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,
? używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych.

Bardzo wiele pożarów spowodowane jest niewłaściwym stanem technicznym przewodów wentylacyjno?dymowych, w większości przypadków spowodowanym niepoddawaniu ich okresowym czyszczeniom i przeglądom. Przy pierwszych takich zdarzeniach strażacy będą stosowali pouczenia o konieczności wykonania stosownego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przy kolejnych przypadkach, w sytuacji stwierdzenia braku aktualnego przeglądu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, strażacy będą nakładać na właścicieli budynków lub najemców mandaty w wysokości do 500 zł, co kilkukrotnie przewyższa koszt dokonania takiego przeglądu przez kominiarza.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o dokładne sprawdzenie stanu technicznego użytkowanych urządzeń grzewczych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w swoich domach.
Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, popiołu) z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej cztery razy w roku (w budynkach opalanych paliwem stałym ? węgiel, drewno) oraz co najmniej dwa razy w roku (w budynkach opalanych paliwem płynnym i gazowym ? olej opałowy oraz gaz). W obiektach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
W tym okresie zasadnym jest również dokonanie oceny stanu technicznego komina. Popękany komin w wyniku jego nadmiernego nagrzewania może stać się przyczyną powstania pożaru. Przepisy nakazują, aby komin był otynkowany, a dodatkowo, aby widoczne były na nim wszelkie ewentualne nieszczelności, wskazane jest pomalowanie go na jasny kolor.
Zabronione jest również składowanie na nieużytkowych poddaszach i strychach materiałów palnych w postaci, np. tekturowych pudeł, starych mebli, odzieży, które w sytuacji powstania pożaru w wyniku nieszczelności w przewodzie kominowym przyczyniają się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia na cały budynek.
Pamiętajmy również, aby urządzenia grzewcze wyciągnięte niekiedy ze strychu, piwnicy czy komórki użytkować po uprzednim odkurzeniu i wyczyszczeniu oraz sprawdzeniu ich prawidłowego funkcjonowania.
Nieświadomość, lekkomyślność oraz brak wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu urządzeń grzewczych sprawiają, że stwarzamy realne zagrożenie pożarowe nie tylko dla nas samych. Mieszkamy przecież z naszymi rodzinami, nasi znajomi mieszkają w sąsiedztwie, musimy zdać sobie z tego sprawę, że poprzez nieostrożne i nieodpowiedzialne postępowanie narażamy na niebezpieczeństwo siebie i osoby postronne.
Wydział Operacyjny KP PSP


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »