tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Białaczów

 Strażackie podsumowanie i wybory w Białaczowie

 
W sobotę, 28 maja w świetlicy w Białaczowie odbył się X zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Oprócz strażaków z terenu gminy w obradach brali udział zaproszeni goście, m.in. Krystyna Ozga ? wicewojewoda łódzki i członek prezydium zarządu krajowego ZOSP RP w Warszawie, Józef Róg ? prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele KPP i PSP oraz władze gminy na czele z wójtem Janem Jóźwikiem.
Otwarcia zjazdu dokonał prezes zarządu OG ZOSP RP druh Andrzej Urbańczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności. O działaniach podejmowanych przez zarząd oraz statystykach mówił również komendant gminny Jan Wiktorowicz.
Na terenie gminy Białaczów funkcjonuje dziewięć jednostek OSP, z których dwie są w Krajowym Systemie Ratowniczo?Gaśniczym. Zrzeszają one 331 strażaków ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na duże wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony władz gminy. Wójt Jóźwik w swoim wystąpieniu poinformował, że w latach 2006?2010 na bieżącą działalność straży wydatkowano 750.337,17 zł. Dodatkowo na remont oraz modernizacje remiz i strażnic, zakup samochodów pożarniczych przeznaczono 3.250.000 zł. Dzięki tym pieniądzom strażnice w Białaczowie, Parczowie oraz Żelazowicach zyskały nowoczesny wygląd i są teraz wizytówką tych miejscowości. Ponad połowa z zainwestowanych środków pochodzi z Unii Europejskiej w ramach RPO, PROW oraz PO Kapitał Ludzki.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej druh Krzysztof Rek przedstawił sprawozdanie komisji, w którym stwierdzono zgodność działań podejmowanych przez zarząd ze statutem. W związku z tym komisja rewizyjna wniosła o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Następnie wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się następująco: prezesem pozostał druh Andrzej Urbańczyk, funkcję komendanta gminnego nadal pełnił będzie druh Jan Wiktorowicz a wiceprezesa Zdzisław Prusek. Na skarbnika powołano Józefa Krzysztofa Reka, na sekretarza Waldemara Świtkowskiego. Członkami zarządu zostali ponadto Andrzej Włodarski, Jerzy Wiktorowicz, Józef Kowalczyk oraz Piotr Szymczyk. Przedstawicielem do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP będzie prezes Urbańczyk.
Podjęto również uchwały dotyczące działań nowego zarządu na najbliższe lata. Po zakończeniu obrad delegatów i zaproszonych gości zaproszono na tradycyjny strażacki poczęstunek.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (725) z dnia 3 Czerwca 2011r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »