tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Zdarzenia

 Straż radzi

 
Warto poczytać

Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.
Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:
* stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
* stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
* zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
* ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
* niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
* wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
* zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu.
Podczas składowania palnych płodów rolnych należy:
* Sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3,
* Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
* Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
* Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
Bezwzględnie zabronione jest:
* Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
* Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
* Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.
Na podstawie regulacji zawartych w kodeksie wykroczeń niestosowanie się do powyższych zasad podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

st. kpt. Mariusz Jędrasik
– zastępca naczelnika wydziału operacyjnego
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 30 (681) z dnia 30 Lipca 2010r.
W dziale Zdarzenia dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »