tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Straż Miejska w 2010 roku

 

W opoczyńskiej Straży Miejskiej pracuje 12 strażników i komendant. Strażnicy pełnią służbę w systemie dwuzmianowym, od 7.00 do 15.00 i od 14.00 do 22.00, w dwuosobowych patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W zależności od potrzeb pełnią też służbę w godzinach nocnych lub w niedziele i święta. Od kwietnia ubiegłego roku zakres ich zadań wzbogacił się o obsługę monitoringu miejskiego.
Przypomnijmy, że do głównych zadań Straży Miejskiej należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, poprawa stanu czystości i porządku, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, dbanie o bezpieczeństwo i porządek na drogach oraz o przestrzeganie przepisów prawa miejscowego. Strażnicy reagują również na negatywne zachowania młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz na przypadki bezdomności. Prowadzą działalność prewencyjną i informacyjną, a w swoich działaniach współpracują z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz lokalnymi instytucjami.
W 2010 roku Straż Miejska 1144 razy reagowała na zauważone przypadki łamania prawa. Efektem podejmowanych czynności było nałożenie 89 mandatów na łączna sumę 9.400 zł. Skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. W pozostałych przypadkach (1047) zastosowano pouczenia, ostrzeżenia lub inne środki oddziaływania wychowawczego.
Najwięcej ujawnionych wykroczeń, aż 390, dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Niewiele mniej, bo 327 razy, strażnicy interweniowali w przypadku łamania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypadków łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnotowano 199, a wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 133. Pozostałe interwencje strażników miejskich dotyczyły łamania lokalnych przepisów porządkowych (31), wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (29), wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego (13), łamania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (8) i wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej (7). Odnotowano też 3 przypadki łamania ordynacji wyborczej (zakończone pouczeniem), 3 przypadki wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (1 mandat, 2 wnioski do sądu) oraz 1 przypadek łamania ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (mandat).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »