tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Sprawdzą i odpowiedzą

 

W Tygodniku Opoczyńskim nr 43 z 30 października zamieściliśmy krótki artykuł dotyczący postępowania, jakie w sprawie podejrzenia mobbingu wobec policjantki z naszej KPP prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. Na stronie internetowej KWP w Łodzi ukazało się obszerne wyjaśnienie w tej sprawie, które publikujemy w całości.

Policja wyjaśnia
W nawiązaniu do artykułu „Prokurator sprawdza policjantów z Opoczna” autorstwa Macieja Stańczyka opublikowanego w Dzienniku Łódzkim w dniu 26 października 2009 roku pragnę przedstawić Państwu oficjalne stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w przedmiotowej sprawie. Oczywiście autor teksu zwrócił się do Zespołu Prasowego KWP w Łodzi z pytaniami dotyczącymi tej kwestii. Odpowiedzi otrzymał, jednak nie wykorzystał ich w taki sposób by ukazać pełny i naszym zdaniem obiektywny obraz sytuacji.
Bohaterka artykułu pełni służbę w Policji od 1991 roku. W publikacji, policjantka twierdzi, że jej problemy w pracy rozpoczęły się od momentu objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie przez insp. Gabriela Olejnika. W czasie, gdy insp. Olejnik objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie kobieta zajmowała stanowisko asystenta Zespołu Prezydialnego i Ochrony Informacji Niejawnych w KPP w Opocznie. W grudniu 2001 roku komendant Olejnik wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z wnioskiem o skierowanie policjantki na egzamin aspirancki. W lipcu 2004 roku podwyższono jej dodatek służbowy. Insp. Olejnik pozytywnie rozpatrzył także raport policjantki o przyznanie zapomogi finansowej z przeznaczeniem na cele zdrowotne. Kolejną podwyżkę dodatku służbowego policjantka otrzymała w kwietniu 2007 roku. W sierpniu 2007 roku w wyniku zmian organizacyjno-etatowych w KPP w Opocznie stanowisko, które zajmowała policjantka zostało ucywilnione - mianowano ją na równorzędne stanowisko asystenta Zespołu ds. Wykroczeń Sekcji Prewencji. Wówczas obniżono funkcjonariuszce dodatek służbowy o kwotę 100 złotych - podyktowane to było znacznym zmniejszeniem ilości obowiązków służbowych. W tym miejscu należy dodać, że dodatek służbowy ma charakter uznaniowy, a policjantka nie odwoływała się od przedmiotowego rozkazu. W lutym 2008 roku insp. Olejnik podwyższył policjantce dodatek służbowy wyrównując go do stanu z kwietnia 2007 roku. W latach 2001-2007 komendant Olejnik występował o awansowanie wymienionej na kolejne wyższe stopnie służbowe - sierżanta, starszego sierżanta, sierżanta sztabowego i młodszego aspiranta. Nie można zatem mówić - jak sugeruje to zainteresowana, że komendant Olejnik „uwziął się na nią, pozbawiał premii i dodatków motywacyjnych”. Rzeczywiście w 2007 roku policjantka nie otrzymała premii pieniężnej przy okazji Święta Policji oraz nie otrzymała dodatku motywacyjnego, ale decyzja taka nie wynikała z niechęci komendanta do jej osoby, lecz spowodowana była absencją chorobową funkcjonariuszki. W 2008 roku pani młodszy aspirant dwa razy otrzymała podwyżkę dodatku służbowego i była także premiowana przy okazji Święta Policji. Pani młodszy aspirant od października 1999 roku legitymuje się orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej o ograniczeniach w pełnieniu służby w związku ze stanem zdrowia. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przez cały czas respektowało przedmiotowe orzeczenie i wyznaczało policjantce zadania adekwatne do jej stanu zdrowia. Nikt nigdy celowo nie naraził na szwank jej zdrowia czy życia. W czerwcu 2009 roku policjantka przedstawiła orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej o ograniczeniach w zdolności do służby i w związku z tym w sierpniu została przeniesiona z Wydziału Prewencji na równorzędne stanowisko w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Karta opisu stanowiska, o której mowa w artykule została sporządzona z uwzględnieniem ograniczeń w zdolności do służby i kierownictwo KPP w Opocznie kilkakrotne zapewniało policjantkę, że orzeczone wobec niej ograniczenia w pełnieniu służby będą respektowane.
Reasumując, w ocenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi trudno dopatrzyć się znamion mobbingu czy też innych niezgodnych z prawem i etyką zawodową działań w zachowaniu przełożonych wobec podwładnej. Niezależnie, sprawa po zawiadomieniu złożonym przez lekarza zainteresowanej jest badana przez Prokuraturę - dalsze ewentualne działania służbowe Komendy Wojewódzkiej Policji uzależnione są od merytorycznych decyzji Prokuratury w tej sprawie.

Z poważaniem
podinsp. Magdalena Zielińska
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (646) z dnia 27 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »