tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Skorzystali z szansy na lepsze życie

 
W czwartek, 29 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego ?Praca i edukacja szansą lepszego życia?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt od pięciu lat realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt miał na celu pomoc osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego wartość w br. wyniosła ponad 1 mln 100 zł, w tym ponad 115 tys. zł wkładu własnego. Projekt był skierowany do osób zamieszkujących teren gminy Opoczno, korzystających z pomocy OPS lub członków ich rodzin. Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
W tym roku wsparciem objęte zostały siedemdziesiąt dwie osoby, z czego zdecydowana większość, bo aż sześćdziesiąt osiem stanowili nowi uczestnicy. Cztery osoby to beneficjenci także poprzednich edycji projektu. Choć projekt realizowany jest już pięć lat, za każdym razem uczestnicy korzystają z nowych form wsparcia. W tegorocznej edycji projektu beneficjenci uczestniczyli w diagnozie predyspozycji zawodowych, warsztatach aktywizacyjnych z doradztwem zawodowym (indywidualnym i grupowym), w tym warsztatach wyjazdowych zatytułowanych ?Trening aktywności zawodowej?, a także w szkoleniach zawodowych zgodnie z indywidualną diagnozą uczestnika. Beneficjenci mieli także możliwość przystąpienia do kursu na prawa jazdy kategorii B. Trzydzieścioro pięcioro uczestników wykorzystało tę szansę, zdając pozytywnie egzamin. Pracownicy OPS mają nadzieję, że wszyscy poradzą sobie z egzaminami i w niedalekiej przyszłości będą mogli pochwalić się nowo zdobytym dokumentem. Taki kurs dla wielu z uczestników ze względów finansowych byłby niemożliwy do zrealizowania, a dzięki udziałowi w projekcie spełnili swoje marzenia.
Uczestnicy zostali objęci także indywidualnym wsparciem psychologicznym i prawnym. Z myślą o zdrowiu odbyły się również spotkania z lekarzami specjalistami (ginekologiem, urologiem, diabetologiem i specjalistą chorób zakaźnych). Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach ?ABC przedsiębiorczości?, ?Gospodarowanie budżetem domowym? i ?Pełnowartościowe życie w rodzinie?. Otrzymali także vouchery na usługi stomatologiczne, fryzjerskie i kosmetyczne.
W ramach działań o charakterze środowiskowym czterdzieścioro sześcioro dzieci beneficjentów ostatecznych wyjechało w lipcu na dwunastodniowy wyjazd integracyjny do Chłapowa (okolice Władysławowa). W październiku dziewięćdziesiąt dwie osoby wraz z rodzinami wyjechały do Leska w Bieszczady na czterodniowy wyjazd integracyjny. W ramach projektu organizowano także wyjazd do teatru.
W tym roku beneficjenci ukończyli szkolenia zawodowe w kierunku stylistka, wizaż, kosmetyczka (6 osób), kucharz (15), kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych (9), nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym (14), kadry i płace (7 osób), kucharz (15), spawacz metodą MAG i TIG (3), kurs prawa jazdy kat. C (jeden uczestnik). Cztery osoby już podjęły pracę.
Beneficjenci otrzymywali także zasiłki celowe (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), stanowiące wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie.
Korzystając z okazji kierowniczka OPS, Jadwiga Oleksik serdecznie podziękowała za wsparcie i pomoc przy realizacji projektu przedstawicielom gminy i powiatu oraz przedstawicielom instytucji współpracujących z ośrodkiem. Wiceburmistrz Janusz Macierzyński złożył uczestnikom projektu życzenia, by wiedzę i umiejętności, które nabyli w ramach projektu, mogli w sposób konstruktywny i rzeczywisty wykorzystywać w życiu codziennym. Głos zabrał także starosta Jan Wieruszewski, który zaznaczył, że inicjatywa podjęta przez OPS jest wielką sprawą, a to dlatego, że rynek pracy jest bardzo trudny i wymagający. Wyraził nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu pomoże beneficjentom lepiej się poruszać na rynku pracy, a zdobyte umiejętności i kwalifikacje przyczynią się do łatwiejszego znalezienia pracy.
Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy projektu otrzymali Certyfikat uczestnictwa w projekcie oraz mikołajkowe paczki. Potem wszystkich zaproszono na obiad.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »