tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sesja w powiecie

 

W środę, 10 listopada, odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu. Porządek obrad przewiduje: sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu, zapytania i interpelacje, przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami za lata 2009–2010 oraz podjęcie uchwał w sprawach: * zmian w budżecie na 2010 r. * zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat opoczyński na 2010 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane * uchwalenia programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011 * rozkładu godzin pracy aptek * zmiany uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
Sesję zakończą zapytania i wolne wnioski.
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej starostwa a ich początk przewidziano na godz. 9.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (695) z dnia 5 Listopada 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »