tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

Sprzedam duże mieszkanie w Opocznie - 608 570 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Rządowa pomoc

 
Zakup podręczników i przyborów szkolnych to dla wielu rodzin spory wydatek, czasami wykraczający poza ich możliwości finansowe. Uczniowie pochodzący z ubogich rodzin mogą liczyć na wsparcie finansowe gminy, ośrodków pomocy społecznej i niektórych organizacji pozarządowych. Stypendia i zasiłki dostaną jednak ci, którzy spełnią określone kryteria

W tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczył 128 milionów złotych. To o 13 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Na zakup podręczników w ramach rządowego programu ?Wyprawka szkolna? rodzice uczniów niepełnosprawnych i tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, ale nie wszyscy, mogą otrzymać od 180 do 354 zł. Pomoc finansowa będzie zależeć też od tego, do której klasy będzie od września uczęszczać dziecko.
W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynajmy naukę w klasach I?IV szkoły podstawowej. I?IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie czwartej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i pierwszej klasie liceum plastycznego. O pomoc mogą się ubiegać także uczniowie niepełnosprawni np. słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
O wsparcie finansowe na wyprawkę mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto. Wyjątkiem są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, dla których kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto on osobę. Żadne kryterium dochodowe nie obowiązuje uczniów niepełnosprawnych, słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Trzeba jedna posiadać orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno?pedagogiczną.
Pomoc w ramach ?Wyprawki szkolnej? może być udzielona również uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale do skorzystania z pomocy uprawnia ich jakieś zdarzenie losowe np. ciężka choroba lub pożar albo sytuacja kryzysowa.
W szkołach w gminie Opoczno wnioski o zwrot kosztów zakupu podręczników należy składać do 4 września w sekretariacie szkoły, w której uczy się dziecko. Mogą to zrobić rodzice zastępczy, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele lub pracownicy socjalni. Należy pamiętać także, że wydatki na zakup podręczników musza być odpowiednio udokumentowane.
Terminy składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej pozostawiło do ustalenia samorządom gmin. Jak się okazuje, będą one miały wpływ na liczbę uczniów, którzy z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystają. Od 1 października kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej wzrośnie i będzie wynosić nie 351 a 456 zł. Wyznaczenie terminu wrześniowego na złożenie wniosku oznacza, że z dofinansowania do zakupu podręczników skorzysta dużo mniej osób.
Przy okazji warto wspomnieć, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie także udziela celowych, jednorazowych zasiłków na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Wysokość tego zasiłku zleży od sytuacji materialnej rodziny. Ośrodek będzie wypłacał też osobom pobierającym zasiłek rodzinny, jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (786) z dnia 3 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »