tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

KOMPLEKSOWA diagnostyka biorezonansem:
+ ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Finanse

 Rolnicze ubezpieczenia według nowych zasad

 
Od 1 października nastąpiła zmiana sposobu naliczania i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Najważniejszą zmianą będzie zróżnicowanie wysokości składek od powierzchni gospodarstwa

Zmiany reguluje przyjęta 24 kwietnia br. przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU nr 79, poz. 667). Są one następujące.
Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników nastąpi od dnia, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a wyłączenie z ubezpieczenia ? od dnia następującego po dniu, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu (obecnie obowiązuje kwartalny okres ubezpieczenia).
Składki będą miały wymiar miesięczny. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy niż miesiąc, składki zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie (w tym także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) będzie miała równą wysokość.
Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno?rentowemu wynosić będzie 10 proc. emerytury podstawowej (aktualnie składka na to ubezpieczenie jest opłacana w wymiarze kwartalnym, odpowiadającym kwocie 30 proc. emerytury podstawowej).
Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki emerytalno?rentowej w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.
Dla części osób ubezpieczonych w KRUS wprowadzony zostanie zróżnicowany wymiar składki emerytalno-rentowej. Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie zobowiązany opłacać podstawową składkę w wysokości 10 proc. emerytury podstawowej oraz dodatkowo składkę emerytalno-rentową za każdego podlegającego w jego gospodarstwie rolnika i jego małżonka, w wysokości uzależnionej od obszaru użytków rolnych (12% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej - od 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 36% emerytury podstawowej - powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 48% emerytury podstawowej - powyżej 300 ha przeliczeniowych).
Ubezpieczenie na wniosek będzie następowało od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, a ustanie od dnia wskazanego w oświadczeniu złożonym przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone w kasie albo od pierwszego dnia okresu, za który składka nie została opłacona.
Nie zmienią się dotychczasowe terminy opłacania składek. Składkę za każdy miesiąc w danym kwartale będzie należało opłacić w terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału. Wyjątek stanowi termin płatności składek należnych za ostatni kwartał tego roku, który został przesunięty do 31 grudnia.
Do 30 listopada br. KRUS poprzez swoje jednostki terenowe doręczy rolnikom obowiązanym do opłacenia składek informację o wysokości miesięcznych składek należnych do zapłaty w czwartym kwartale tego roku. oraz wyda rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych decyzje stwierdzające obowiązek opłacania i ustalające wymiar dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno?rentowe.

Źródło: KRUS


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 40 (639) z dnia 9 Października 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »