tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Żarnów - działka budowlana / inwestycyjna / ...
czytaj dalej »

SPRZEDAM atrakcyjną działkę ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Recepty po nowemu

 
Od stycznia będą obowiązywały nowe wzory recept lekarskich. Znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki ? do tej pory nie było na nich takich danych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie


Na nowych wzorach recept po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o odpłatności pacjenta np. 100 proc., 50 proc., 30 proc. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie B, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową ? R. Wprowadzenie nowych wzorów recept nie oznacza całkowitego wycofania starych, które będą stosowane do 30 czerwca 2012 roku. Podobnie jak obecnie lekarze będą wpisywali na receptach dane dotyczące m.in. adresu miejsca zamieszkania pacjenta, jego numer PESEL, identyfikator oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania chorego, datę wystawienia i realizacji oraz dane osoby wystawiającej receptę. W rozporządzeniu doprecyzowano, że lekarze ? tak jak dotąd ? mogą wystawiać trzy recepty na bezpośrednio następujące po sobie 30?dniowe okresy stosowania, określając na każdej z nich dzień, od którego może nastąpić realizacja recepty.
Przepisy dotyczące kontroli wystawiania recept zostały ujednolicone z zapisami ustawy refundacyjnej. Chodzi o kary finansowe dla lekarzy za wypisanie recepty nieuzasadnionej względami medycznymi albo niezgodnej z uprawnieniami pacjenta lub niezgodnej z listą leków refundowanych, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia. Środowisko lekarskie niepokoi filozofia zrzucania na lekarzy odpowiedzialności finansowej za niedoskonałości systemu. Zdaniem niektórych w projekcie jest szereg szczegółowych zapisów i odwołań do ustawy refundacyjnej, których celem jest szukanie haków na lekarzy. Nowe przepisy wprowadzą szczegółowy schemat przekazywania informacji pomiędzy apteką a funduszem. Rozporządzenie wprowadza tzw. komunikat zwrotny. Apteki będą musiały przekazywać informacje o wynikach analizy dotyczącej danych o zrealizowanych receptach podlegających refundacji. Taka procedura ma na celu poinformowanie aptek o błędach. Istotną zmianę wnosi też zapis o zgodności zestawienia zbiorczego recept w wersji elektronicznej z zestawieniem zbiorczym składanym przez aptekę w wersji papierowej. Aktualnie nie ma przepisu obligującego aptekę do zagwarantowania zgodności tych zestawień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że powoduje to częste niezgodności pomiędzy przekazanymi zestawieniami, co wiąże się ze znacznymi utrudnieniami w refundacji za leki i wyroby medyczne, i znacznie wydłuża ten proces.
W projekcie doprecyzowano dokumenty uprawniające do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe przepisy zobowiązują apteki do przekazywania informacji dotyczących ceny detalicznej leku zakupionego w hurtowni oraz informacji o faktycznej opłacie wniesionej przez nabywcę.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (750) z dnia 25 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »