tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Sławno

 Realizacja projektu "Siła nauki"

 

Gmina Sławno realizuje projekt "Siła nauki" w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie, Poddziałanie 9.1.2 ? Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt zakłada objęcie dodatkowymi zajęciami dostosowanymi do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji uczniów klas I?III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Sławno. Realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2012/2013. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu, trwają więc zaawansowane przygotowania. W minioną środę w Urzędzie Gminy w Sławnie odbyło się spotkanie robocze zespołu koordynującego, dyrektorów szkół oraz koordynatorów szkolnych, na którym szczegółowo omówiono realizację zaplanowanych działań w ramach projektu, pomocą objętych zostanie 208 uczniów z terenu gminy. Przewidziano m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Nie pominięto także uczniów szczególnie uzdolnionych. Do nich skierowane zostaną zajęcia z przedmiotów matematyczno?przyrodniczych i języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe w poszczególnych szkołach realizowane będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje przewidziane w przepisach oświatowych. Przystępując do konkursu, gmina dała możliwość wyposażenia bazy szkolnej w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, a tym samym stworzyła warunki wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (790) z dnia 31 Sierpnia 2012r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »