tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Poświętne

 Radzili, dzielili i narzekali w Poświętnem

 
Nominacje dyrektorskie, dodatkowe pieniądze dla policji, brak przedszkola, postanowienie komisarza wyborczego, czyli obrady w Poświętnem


W minionym tygodniu w Poświętnem obradowała Rada Gminy. Sesja miała częściowo uroczysty charakter, bowiem wójt Mieczysław Stępień przedstawiając po wakacyjnej przerwie sprawozdanie z działalności między sesjami poinformował, że w gminie na początku lipca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej w Brudzewicach i Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem. W Brudzewicach dyrektorem na trzecią już kadencję została Elżbieta Grzegorska, w Poświętnem miejsce Macieja Szufladowicza zajął Bogusław Fidelus, matematyk z Poświętnego. Zwycięzcy nie mieli kontrkandydatów. Wójt i przewodniczący Rady Gminy gratulowali nowym dyrektorom, jednocześnie dziękując ustępującemu dyrektorowi w Poświętnem.
Samorządowcy z Poświętnego mieli tego dnia m.in. podjąć cztery uchwały. Piszemy ?mieli?, bowiem już na początku radny Sławomir Moskwa z Gapinina wysunął wniosek o wyrzucenie z porządku obrad jednego punktu. Chodziło o uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zdaniem radnego Moskwy, zachodzi ryzyko utrzymania punktu, w którym mogą głosować w wyborach powszechnych mieszkańcy kilku miejscowości. Zagrożone jest utrzymanie komisji wyborczej w Gapininie, oddalonej o 7 km od Poświętnego, gdzie obecnie mieliby głosować mieszkańcy Mysiakowca, Wólki Kuligowskiej i Gapinina. Według wójta Stępnia takie są wytyczne komisarza wyborczego. Radni będą jednak debatować na ten temat na następnej sesji, bowiem jednogłośnie przychylili się do prośby najmłodszego samorządowca, wyrzucając ten punkt z porządku obrad.
W dalszej części obrad Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez gminę Poświętne, a udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Samorządowcy dokonali zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie.
Najwięcej czasu poświęcono uchwale w sprawie przekazania środków finansowych policji. Uchwała wiązała się ściśle z pismem, jakie wpłynęło na ręce wójta od komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy z prośbą o ?Pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej policjantom Komendy Powiatowej Policji w Opocznie ? Komisariatu w Drzewicy, wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w formie dodatkowych patroli w rejonach szczególnie zagrożonych na terenie gminy Poświętne w okresie 29 i 30 września 2012 roku, w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji?. Precyzując, chodzi o uroczystości w Poświętnem ? Studziannnie, odpust św. Michała, kiedy to policjanci mieliby oprócz wyznaczonych patroli pełnić służby ponadnormatywne.
Kilku radnych miało wątpliwości, czy to gmina powinna być adresatem, jeżeli uroczystości organizuje parafia. Inny radny pytał, czy kwota 5.200 zł nie jest zbyt wygórowana, jeszcze inny zastanawiał się, czy za chwilę inne służby nie zwrócą się o podobne wsparcie, a jak wiadomo gminna kasa świeci pustkami.
W odpowiedzi komendant KP w Drzewicy, podinsp. Wojciech Dworak obszernie i wyczerpująco odpowiadał na wątpliwości niektórych samorządowców, podkreślając zrozumienie trudnej sytuacji finansowej samorządu, ale również wskazując na wszelkiego rodzaju pozytywy płynące z dodatkowych patroli. Co ważne, w minionym roku nie odnotowano większych zdarzeń podczas uroczystości, które skupiają nawet kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu zaledwie dwóch dni. Wójt Stępień zaznaczył, że we wspomnianych dniach mamy nie tylko do czynienia z uroczystościami o charakterze religijnym, ale również największy w kraju zjazd twórców rękodzieła, jarmark i wiele atrakcji wpływających chociażby na promocję gminy.
Ostatecznie samorządowcy po konsultacjach z komendantem przystali na kwotę 2.200 zł, co również pozwoli na wysłanie kilku dodatkowych patroli podczas sobotnio?niedzielnych uroczystości w Poświętnem. Ze strony proboszcza miała paść natomiast deklaracja zapewnienia miejsca do dowodzenia i koordynowania służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jednak na sesji przedstawiciela księży filipinów nie było, więc i w dyskusji nie uczestniczył nikt z rzeczywistych organizatorów święta znanego nie tylko w naszym regionie.
W wolnych wnioskach przewodniczący Rady Mieczysław Worach odczytał dwa pisma, które wpłynęły do Urzędu Gminy. Pierwsze to postanowienie komisarza wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie podziału gminy Poświętne na nowe okręgi wyborcze. Komisarz odpowiada na skargę, jaka wpłynęła 22 czerwca od mieszkańców Brudzewic Kolonii i w całości ową skargę oddala. Informuje, że od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty doręczenia. Skarga dotyczyła braku zgody z nowym podziałem części sołectwa Brudzewice Kolonia z innym sołectwem oraz brakiem konsultacji społecznych w owej sprawie.
Przewodniczący Worach odczytał również pismo od prezesa zarządu firmy Amber Energia, która zajmuje się inwestowaniem w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Firma, która w odrębnym oświadczeniu podkreśla, że w żaden sposób nie jest związana z firmą Amber Gold, pyta czy gmina posiada w swoim zasobie grunty pod dzierżawę, na których mogłaby powstać elektrownia słoneczna w oparciu o baterie fotowoltaiczne. Wywiązała się dyskusja, m.in. radny Andrzej Pawlik apelował do wójta, aby ten poczynił kroki, by gmina wykorzystała szansę rozwoju.
Radni Sławomir Moskwa i Grzegorz Świąder nie szczędzili uwag pod adresem Zakładu Usług Komunalnych, który ? ich zdaniem ? usuwając podczas wakacji awarię w Małoszycach w ogóle nie informował mieszkańców o sytuacji, tym samym ? zdaniem radnego ? nie robił sobie nic z faktu, że kilkanaście gospodarstw nie miało wody. Zuzanna Szufladowicz, sołtys Poświętnego, apelowała do wójta, aby zastanowić się nad miejscem, które będzie można wykorzystać jako targowisko w centrum Poświętnego. Wtórował jej radny Michał Franas podkreślając, że na potrzeby Urzędu Gminy takie propozycje powstały już kilka lat temu, ale dotychczas są one jedynie na papierze.
Był też głos jednego z rodziców dzieci, który w imieniu grupy mieszkańców nie pierwszy raz apeluje do wójta i całej Rady o pochylenie się nad problemem młodych małżeństw, które chcą pracować i posłać swoje dzieci do przedszkola. W gminie Poświętne przeszło 10 lat temu zlikwidowano ostatnią tego typu placówkę. Ze słów zainteresowanego można wnioskować, że na terenie gminy jest około 15?20 dzieci, których rodzice są zdecydowani oddać do przedszkola, dodatkowo są tak zdesperowani, że czynią starania, aby założyć stowarzyszenie i samodzielnie otworzyć własny oddział przedszkolny. Jednak jest potrzeba, aby gmina w przyszłym budżecie zabezpieczyła fundusze na utworzenie i częściowe utrzymanie takiej placówki. I tu zaczynają się przysłowiowe schody bądź jak kto woli kwadratura koła. Bowiem samorządowcy nie decydując się w lutym 2012 roku na reorganizację szkół w Poświętnem, obecnie dopłacają prawie milion złotych do funkcjonowania trzech szkół w gminie. Na utworzenie przedszkola potrzeba dodatkowo około 120 tys. zł, a takich pieniędzy, jak kilkakrotnie podkreślał wójt Stępień, gmina nie ma. Była to uniwersalna odpowiedź włodarza na większość zapytań i trudno się dziwić. Z próżnego i Salomon?


(koss)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (791) z dnia 7 Września 2012r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »