tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Punkt konsultacyjny PPP w Opocznie i Drzewicy

 


19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje.
Niestety, krzywdzenie najmłodszych to bardzo poważny i powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy ? fizycznej, psychicznej i seksualnej. Najmłodsi są także wykorzystywani do celów komercyjnych (żebractwo, przymusowa praca, prostytucja). Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokojąca.

Spotykamy się na co dzień z:
* przemocą fizyczna ? siniaki, zadrapania, opuchlizny
* przemocą seksualną ? wykorzystywanie seksualne, dotykanie intymnych części ciała, oglądanie z dzieckiem filmów pornograficznych, wykorzystywanie dziecka do uzyskania przyjemności seksualnej,
* przemocą emocjonalną, trudną do zdiagnozowania ponieważ nie pozostawia widocznych śladów. Przemoc psychiczna to wyzywanie, krzyczenie, poniżanie, nadmierne wymagania wobec dziecka, odrzucanie, izolowanie
* zaniedbaniem ? pozostawienie dziecka bez opieki, rodzice nie interesują się gdzie dziecko jest czy ma co jeść, czy chodzi do szkoły, nie zapewniają opieki lekarskiej, nie dostarczają ciepła, uwagi, wsparcia, normalnych życiowych doświadczeń.

Do przemocy dochodzi zarówno w rodzinach patologicznych jak i w rodzinach zwykłych. Bije się za przewinienia, które miały miejsce bądź domniemywa się ich zaistnienia. Dzieci są prześladowane dla ich dobra. Rodzice żądają bezgranicznego posłuszeństwa, często naruszając prawa dziecka. Niezależnie od tego czy dziecko samo doświadcza przemocy czy jest jej świadkiem, przemoc zostawia trwały i bolesny ślad w jego psychice. Jest to przyczyna bezwiednego powielania agresywnego zachowania w dorosłym życiu. Większość dorosłych nie zdaje sobie sprawy ze szkód fizycznych, emocjonalnych i poznawczych jakie może wyrządzić dziecku przemoc domowa. Krzywdzenie hamuje jego rozwój emocjonalny i poznawczy, powoduje agresywne zachowania a nawet próby samobójcze. Ofiara przemocy ma negatywny obraz własnej osoby, często traci na całe życie zdolność kochania innych ludzi i ufania im.
W latach 2003?2010 w naszym kraju ponad czterokrotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocowymi, które były przesłuchiwane w charakterze świadków w swoich sprawach. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!
Art. 207 § 1 kk znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny ? podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).
Art. 191 § 1 kk kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia ? podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu).
Art. 197 § 1 kk kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ścigane na wniosek pokrzywdzonego).
Art. 209 § 1 kk kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ? podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest momentem refleksji nad zaawansowaniem i skutecznością polityki ochrony dzieci w Polsce.
W związku z obchodzonym 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci Poradnia Psychologiczno?Pedagogiczna organizuje w tym dniu Punkt Konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych przemocą w rodzinie.

PP?P:
8.00 ? 12.00 pedagog, terapeuta uzależnień Marta Milczarczyk, pokój 8,
12.00 ? 17.00 pedagog Dorota Wiktorowicz, pokój 8.
Filia PP?P w Drzewicy:
12.00 ? 16.00 pedagog Grażyna Chałubińska.
W ramach Punktu Konsultacyjnego osoby pełniące dyżur udzielać będą porad, konsultacji ofiarom przemocy w rodzinie, w tym: dzieciom, współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych, przedstawicielom instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy, społeczności lokalnej.
Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »