tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Kupię działkę budowlaną w Opocznie - ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Przyjęli program opieki nad zwierzętami

 
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek uchwalania ? corocznie do 31 marca ? programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W efekcie każda gmina w Polsce musi mieć podpisane umowy m.in. na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, ich pobyt w schronisku, kastrację czy sterylizację


Program dla gminy i miasta Drzewica na 2012 rok, opiniowany m.in. przez weterynarię, został przyjęty jednogłośnie 2 marca, podczas sesji Rady GiM. Ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Jego celem jest zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
Zgodnie z uchwałą, realizacja programu będzie należała do Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami UGiM (koordynatora), policji, straży pożarnej, organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt, dzierżawców obwodów łowieckich a także ? do czasu podpisania przez gminę umowy ze schroniskiem ? punktu obserwacyjnego zwierząt przy ulicy Słowackiego, który pełni funkcję przytuliska.
Zakres zadań obejmuje m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację, poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Kolejnym działaniem będzie edukacja mieszkańców dotycząca opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. Planowana jest ścisła współpraca z placówkami oświatowymi, organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży przy współudziale organizacji pozarządowych.
Jak podkreślił podczas sesji burmistrz Janusz Reszelewski, ustawa nałożyła na samorząd nowe obowiązki, co pociągnie za sobą znaczne konsekwencje natury finansowej. Program będzie bowiem realizowany z funduszy gminnych. Państwo nie pomoże.
Gmina musi mieć podpisane umowy na wyłapywanie zwierząt, na ich pobyt w schronisku, ze specjalistami na kastrację, sterylizację itd. A nie są to małe kwoty.
Na razie Drzewica wysłała pisma do ośmiu schronisk i czeka na odpowiedzi, czy są tam wolne miejsca. W grę może jeszcze wchodzić wybudowanie kojca w schronisku w Różannie. Wstępny koszt takiej inwestycji oszacowano na około 20 tys. zł. Jak poinformował burmistrz, miesięczny pobyt jednego psa w schronisku kosztuje 400 zł. Tylko przy dziesięciu psach gmina zapłaci 50 tys. zł na rok.
Jak widać, realizacja programu może się zamknąć kwotą sześciocyfrową. Takie środki trzeba będzie zabezpieczać w budżetach gminy.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (766) z dnia 16 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »