tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Przesunięcia w POIiŚ

 
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w programie. Czy przybliżą one unijne dotacje dla Opoczna?

Na XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego POIiŚ zatwierdzono zmiany wynikające z analiz realizacji programu przeprowadzonych w ramach badań ewaluacyjnych. Podzielono też dodatkowe fundusze – ponad 157 mln euro z krajowej rezerwy wykonania oraz 267 mln euro z dostosowania technicznego. Jednocześnie dokonano przesunięć środków pomiędzy priorytetami. W wyniku zmian znacząco zwiększył się budżet kilku priorytetów programu, m.in. osi I – Gospodarka wodno–ściekowa, w ramach której o kilkudziesięciomilionową dotację na budowę kanalizacji w gminie Opoczno ubiega się PGK.
Niestety, wprowadzone w priorytecie gospodarka wodno–ściekowa zmiany świadczą również o obniżeniu zakładanych początkowo celów. Komitet zaproponował, aby głównym celem tego priorytetu było nie jak dotychczas – wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków, ale „przyczynienie się” do ich wyposażenia. Zmiana założeń wynika z ograniczonej puli środków na ten cel. W uzasadnieniu przyznano, że środki finansowe przewidziane w ramach I priorytetu nie pozwolą w pełni wyposażyć wszystkich aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w elementy świadczące o wypełnieniu wszystkich wymogów unijnej dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Z jednej strony pojawiają się więc dodatkowe środki, ale z drugiej uwidacznia się tendencja do obniżania poprzeczki w zakładaniu zakresu realizowanych projektów. Dotacja, na która tak czeka Opoczno, wciąż pozostaje więc niepewna.
Zmiany przyjęte przez Komitet musi teraz zatwierdzić Rada Ministrów i Komisja Europejska.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (718) z dnia 15 Kwietnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »