tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ kat. C+E - kraj, wysokie stałe ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 Przeciwko przemocy w rodzinie

 
W czwartek, 29 marca Rady Gminy i Miasta przyjęła gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012?2016


Zjawisko przemocy w rodzinie to niezwykle poważny problem. Mimo że w relacjach międzyludzkich istniał od zawsze, mówiono o nim niewiele, jakby nie postrzegając przemocy jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Zjawiska, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.
Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu przeciwdziałania. Taki program, zgodny z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, został uchwalony w Drzewicy po raz pierwszy.
Jest skierowany przede wszystkim do ofiar (dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców i świadków przemocy a także do przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i służb pracujących z dziećmi. W tej drugiej grupie są nauczyciele, pedagodzy, policjanci, pracownicy socjalni, wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia, księża.
Realizację koordynuje Miejsko?Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, który prowadzi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach. Stale współpracuje z policją, sądem, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, innymi instytucjami, sektorem pozarządowym, parafią pw. św. Łukasza oraz Miejsko?Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i niedawno powołanym zespołem interdyscyplinarnym.
Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia oraz uzupełniania podejmowanych działań a także bieżącego monitorowania problemu w środowisku. W ramach zadań MGOPS, dzieci z rodzin dotkniętych przemocą uczestniczą w zajęciach świetlicowych oraz mają zapewniony udział w zorganizowanych formach wypoczynku, a także dożywiania w stołówkach szkolnych. Poradnictwo specjalistyczne zapewnia z kolei Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Spójne działanie tych wszystkich służb w celu przeciwdziałania przemocy jest głównym założeniem programu. W minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy ma pomóc podniesienie poziomu świadomości społecznej.
Przyjęty przez radnych dokument zawiera szereg zadań do realizacji, m.in. udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej na temat zjawisk przemocy, działania w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemów przemocy domowej, diagnozowanie i monitorowanie takich zjawisk na terenie gminy.
Bieżący nadzór nad realizacją programu sprawuje burmistrz.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »