tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Proste, jak drut w kieszeni

 

Według prawa wodnego, za podtopienia odpowiada właściciel posesji, przez którą przebiega rów, tak samo, jak za oczyszczanie chodnika ze śniegu. Niby proste, ale? Czyj jest rów często nikt nie wie i ustalenia właściciela często graniczy z cudem lub jest w ogóle niemożliwe. A tymczasem za odpowiednie utrzymanie odpowiada właściciel i od niego, w razie podtopienia, możemy domagać się odszkodowania.
Wiadomo, że często do podtopień dochodzi w konsekwencji niedrożnych, zapchanych rowów. Największy kłopot jest z małymi rowami. Mogą bowiem stanowić odrębną nieruchomość należącą do Skarbu Państwa czy gminy, ale też mogą być częścią nieruchomości, przez którą przebiegają i mają prywatnych właścicieli ? zazwyczaj na każdym odcinku innego. A właściciele są wielokrotnie zupełnie nieświadomi tego faktu i nie spodziewają się żadnych roszczeń.
Prościej jest ustalić właściciela kanału ? te bowiem są własnością Skarbu Państwa. A czym różni się rów od kanału? Jak to rozpoznać? Rów, wg definicji, ma przy ujściu mniej, niż 1,5 m szerokości. Kanał jest szerszy. Ale biorąc pod uwagę, że rów może mieć ujście wiele kilometrów od miejsca, w którym doszło do podtopienia i był budowany kilkadziesiąt lat temu, to praktycznie niemożliwe jest odszukanie dokumentacji. Do rowu nie przyznają się ani prywatni właściciele działek, ani gminy, ani leśnicy. Wynika to z zaszłości prawnych. Do 2001 r. na rowy odwadniające niepotrzebne było zezwolenie. Łatwiej jest ustalić właściciela rowu zbudowanego po 2001 r., bo wtedy już zezwolenia były wydawane i wiadomo, kto o nie występował. Trudno jest też znaleźć właściciela rowu poprzez wertowanie ksiąg wieczystych, ale można go poszukać w dokumentach związanych z nabyciem nieruchomości, np. na mapach geodezyjnych.
Jednak bycie właścicielem nie nakłada na niego obowiązku całkowitego pokrycia kosztów utrzymania rowu, kaanału. Jeśli są inni, odnoszący korzyść z tego, że rów istnieje, mogą partycypować w kosztach. W jakim zakresie musi ustalić właściciel. Ale nie samodzielnie. W tej sprawie należy wystąpić do starosty lub marszałka o ustalenie i podział kosztów.
Może też zdarzyć się sytuacja, gdy jesteśmy zalewani przez deszczówkę od sąsiada, który ją odprowadza nie do istniejącego rowu, ale bezpośrednio na naszą posesję. Takie działanie jest prawnie zakazane przez prawo wodne i budowlane. Ale łatwo wtedy ustalić, do kogo wystąpić z roszczeniem odszkodowania.
Przypominamy, że przepisy jasno określają obowiązki w razie deszczu. Z prawa wodnego wynika, że wody stojące i te, znajdujące się w rowach na granicy nieruchomości, należą do właściciela posesji i ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie rowu. Nie wolno zmieniać kierunku odpływu wody z posesji ze szkodą dla sąsiadów ani też odprowadzać do nich nadmiaru wody. Jeśli takie działanie nastąpi, to wójt lub burmistrz mogą nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Niby wszystko jest proste, ale jak życie pokazuje, jest tak proste, jak drut w kieszeni. Potrafimy płakać, gdy po burzy nas zaleje, a jednocześnie sami dopuszczamy, by przydrożne rowy odwaniające zarastały i były składnicą wszelakich śmieci, nawet tych wielkogabarytowych. Nowe rowy z nowymi przepustami są zapychane: leżą w nich wory śmieci, stare krzesła, zardzewiałe wózki. Te odpady nie spadły z nieba ? sami je tam wszyscy wrzucają, a potem płaczą, gdy ich zalewa woda z nieba.
Chyba już czas, by zrozumieć, że w umiarkowanym klimacie zachodzą istotne zmiany i ekstremalne zjawiska atmosferyczne będą występować coraz częściej. Ulewy będą bardziej obfite, nagłe, wiatry będą wiać z większą siłą itp. Jeśli więc chcemy uniknąć podtopień zadbajmy o to sami, zachowując drożność rowów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (735) z dnia 12 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »