tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Program profilaktyki na 2014 rok

 
Podczas XXXIII sesji Rady Gminy i Miasta przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Jednogłośnie przyjęta uchwała określa wykaz zadań, jednostki odpowiedzialne za realizację programu, wysokość nakładów finansowych oraz plan ich wydatkowania.
Program będzie prowadzony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, policją i Miejsko?Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do głównych zadań zaliczono m.in.: * zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionych od alkoholu * prowadzenie punktów informacyjno?konsultacyjnych * udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą * wspieranie procedury "Niebieskiej karty" * współpracę z zespołem interdyscyplinarnym przy UGiM * prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży * prowadzenie postępowań ws. orzeczeń o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego * opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu * kontrolę punktów sprzedaży alkoholu.
Podobnie jak w ubiegłym roku, na realizację programu gmina przeznaczyła 130 tys. zł. Jednym z załączników do uchwały jest szczegółowy plan wydatkowania środków.
Obsługa komisji wiąże się z kosztami w wysokości 35.100 zł. Ta kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych, opłaty za media, wynagrodzenia, kontrole punktów sprzedaży. Na sfinansowanie opinii lekarskich i opłat sądowych w przypadkach leczenia odwykowego zaplanowano 3 tys. zł, na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i opiekuńczo?wychowawczych 21.400 zł.
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, działalność świetlic wiejskich i szkolnych latem, kreowanie zdrowego stylu życia) będzie kosztował 36 tys. zł. Dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego osiągnie wartość 6 tys. zł. Wydatki na funkcjonowanie stowarzyszeń "Przystań", "Opoka", Towarzystwa walki z kalectwem, fundacji "Uśmiech dziecka" i "Ostoja" mają mieć wysokość 10 tys. zł. Na współorganizację i dofinansowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych oraz festynów z elementami profilaktyki GKRPA wyda 8 tys. zł, na profilaktykę narkomanii 10 tys. zł.
Uchwała ustala również wynagrodzenie za udział w posiedzeniu GKRPA. Stawki nie uległy zmianie. Wynoszą 370 zł brutto (przewodnicząca) i 120 zł brutto (członkowie komisji).


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (866) z dnia 14 Lutego 2014r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »