tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Finanse

 Pozyskali środki

 
Gmina Opoczno pozyskała ponad 50 tys. zł na realizację ogólnopolskiego programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"


Do Opoczna trafi ponad 50 tys. złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki pływania uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu gminy. Projekt bezpłatnej nauki pływania realizowany będzie od 1 marca do 30 czerwca. Grupę docelową stanowić będzie 261 uczniów klas trzecich szkół podstawowych: w ZSS nr 1, 2 i 3, Bielowicach, Woli Załężnej, Dzielnej, Sielcu, ZS w Ogonowicach, Libiszowie, Modrzewiu, Bukowcu Opoczyńskim, Januszewicach, ZS Prywatnych.
Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 18 grup, liczących maksymalnie do 15 osób. Uczniowie szkół wiejskich stanowią grupę 87 uczniów, natomiast 174 uczniów uczęszcza do szkół mieszczących się na terenie Opoczna. Zajęcia odbywać się będą na Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika z częstotliwością 2 godzin w tygodniu. Uczniowie będą uczestniczyć w 9 lekcjach nauki pływania oraz w spotkaniu końcowym, na którym zostanie przeprowadzony sprawnościowy test sprawdzający nabyte umiejętności pływania.
Głównymi celami projektu, a zarazem przewidywanymi efektami edukacyjno?wychowawczymi jest nauka pływania, promocja zdrowia i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie zachowaniom nie akceptowanym społecznie, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, a także wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Opoczno.
Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych małych dzieci, wzrostu zainteresowania dyscypliną pływacką oraz nabycia umiejętności pływackich przez uczniów, co w perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na racjonalne i bezpieczne zachowania podczas organizacji wypoczynku nad akwenami wodnymi. Zajęcia bezpośrednio wpłyną również na poprawę sprawności fizycznej uczestników projektu, eliminowaniu wad postawy, poprawy wydolności oraz wszystkich układów anatomicznych. Zajęcia nauki pływania umożliwią dzieciom rozbudzenie zainteresowań sportowych, kształtując w nich potrzebę ruchu w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.
Całkowity koszt realizacji zadnia przekracza 50.000 tys. złotych. Pokryty zostanie z budżetów Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu województwa łódzkiego oraz gminy Opoczno.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (870) z dnia 14 Marca 2014r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »