tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Kupię działkę budowlaną w Opocznie - ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Powiat sprzeciwia się gender

 
W ubiegłym tygodniu relacjonowaliśmy część sesji powiatowej z 25 czerwca poświęconej procedurze absolutoryjnej. Dziś przedstawiamy pozostałe decyzje, jakie zapadły tego dnia


Ostatnia sesja obfitowała w miłe akcenty ? starosta gratulował opoczyńskim strażakom sukcesów w wojewódzkich mistrzostwach w sporcie pożarniczym, a chwilę później sam przyjmował gratulacje z tytułu udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Cały porządek obrad, mimo że był znacznie bogatszy niż zwykle, zrealizowano błyskawicznie. Radni praktycznie nie mieli pytań do przedstawionego obszernego sprawozdania międzysesyjnego z działalności Zarządu Powiatu (tylko radny Kubiszewski pytał o planowany termin rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę pałacu w Białaczowie ? w odpowiedzi usłyszał, że powinniśmy go poznać we wrześniu), bez czytania i zbędnych pytań zatwierdzili także informacje komendantów powiatowych PSP i KPP o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i publicznego oraz stan infrastruktury pomocy społecznej i pieczy zastępczej (na wniosek radnej Reszelewskiej zagadnienie wyjaśniła pokrótce Wiesława Kurowska, szefowa PCPR). Nie dyskutowali ani na temat przyjętych tego dnia dwóch stanowisk, ani o podejmowanych tego dnia uchwałach, które po odczytaniu jedynie nagłówków projektowanych aktów prawnych, radni zaakceptowali jednogłośnie.

Chcą odstrzału dzików
Po licznych skargach rolników dotyczących znacznych szkód w uprawach wyrządzanych głównie przez dziki, ale również przez inne dziko żyjące zwierzęta, radni pochylili się nad tym problemem. Po omówieniu tematu na posiedzeniach komisji, we współpracy z wydziałem ochrony środowiska starostwa, wypracowali stanowisko w tej sprawie, które przekazane zostanie ministrowi rolnictwa, a do wiadomości także wojewodzie łódzkiemu i parlamentarzystom z naszego okręgu wyborczego. Radni zwracają w nim uwagę na niekontrolowany wzrost populacji dzików, a w efekcie zwiększenie powierzchni i wartości dokonanych przez nich szkód w uprawach. Podkreślają także wagę obowiązujących przepisów w zakresie zadośćuczynienia za szkody (szacują je dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich, czyli podmioty odpowiadające za wyrządzone szkody). Radni domagają się zmian przepisów dotyczących dodatkowych odstrzałów, wypłaty odszkodowań oraz pomocy rolnikom w zakresie zabezpieczenia upraw przez dzikimi zwierzętami.

Boją się gender
Z inicjatywy klubu radnych PiS, na wniosek jego przewodniczącego, Jana Wieruszewskiego (nieobecnego na ostatniej sesji) radni przyjęli przygotowane przez klub stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender. Jego inicjatorzy występują w nim w obronie rodziny, powołują się na troskę o małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. Radykalnie sprzeciwiają się w nim ideologii gender, która w ich opinii zaprzecza naturze człowieka i jego godności, a także spowoduje nieodwracalne szkody w edukacji młodego pokolenia. Podnoszą, że łamie ona Konstytucję RP, gdyż odbiera rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z najważniejszymi wartościami, jakie wyznają. "Upowszechnianie, jak i promowanie ideologii gender jest szkodliwe i niebezpieczne dla młodego pokolenia, ponieważ może prowadzić do zmiany świadomości społecznej, postaw i powszechnie przyjętego systemu wartości opartego na poszanowaniu godności człowieka i rodziny. Skutki tych działań mogą mieć charakter nieodwracalny w stosunku do najmłodszych dzieci, ponieważ próbuje się podważyć znaczenie płci biologicznej, a określa się, że płeć ma mieć charakter jedynie kulturowy" ? czytamy w stanowisku. Radni sprzeciwiają się w nim również uzależnianiu przyznawania środków unijnych od promowania ideologii gender oraz próbom narzucania unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich. Zaproponowanej treści stanowiska nie odczytano na sesji. Radni poparli je większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym należącym do Jacka Pacana.

Blok uchwał
Radni dokonali zmian w Wieloletniej prognozie finansowej, wprowadzając do niej realizację dwóch projektów edukacyjnych, o łącznej wartości ponad 900 tys. zł, dofinansowanych ze środków unijnych. Z kolei zaplanowaną na 2014 rok rozbudowę ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez Brzuśnię rozciągnięto na dwa lata, planując wydać na ten cel w tym roku 3,88 mln zł (w 2015 roku jeszcze milion). W budżecie natomiast zmniejszono dochody o 99.955 zł, a wydatki o 2.299.955 zł (wpłynęło na to m.in. zmniejszenie wydatków majątkowych o 1,3 mln zł na rozbudowę ZSP nr 1 oraz na inwestycje drogowe). Po zmianach dochody powiatu gminy planowane są na 66.569.624 zł, a wydatki na 76.117.656 zł.
Bez uwag rada zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za 2013 rok, a także zmiany w statucie zakładu (uwzględniono w nim ZOL oraz transport sanitarny jako komórki organizacyjne, umożliwiając szpitalowi uzyskanie w tym zakresie kontraktów organizowanych przez NFZ konkursów). Przyjęto rozkład godzin pracy aptek w drugim półroczu 2014 roku, wprowadzono drobne zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa i dokonano podziału powiatu na okręgi wyborcze (w związku ze zmniejszeniem liczby radnych wynikającym z mniejszej liczby mieszkańców) ? nie zdecydowano się na zmiany w samym podziale powiatu, a jedynie zmieniono liczbę radnych z 21 do 19 (gmina Opoczno ? 9 radnych, gminy Drzewica i Poświętne ? 3, gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów ? 7). Radni wprowadzili też niewielkie zmiany w uchwałach dotyczących dotowania szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż powiat oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Ponadto zatwierdzili do realizacji dwa projekty edukacyjne dofinansowane ze środków unijnych w ramach POKL ("Kompetencje dla przyszłości ? rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego" i "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli") i zdecydowali o udzieleniu parafii pw. św. Łukasza w Drzewicy dotacji na prace konserwatorsko?restauratorskie muru nawy głównej kościoła.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (886) z dnia 4 Lipca 2014r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »