tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Poseł pyta o komisariat w Drzewicy

 
Po wielu sygnałach od mieszkańców gminy i miasta Drzewica oraz gminy Poświętne, sprawą ewentualnej likwidacji Komisariatu Policji w Drzewicy zajął się piotrkowski poseł SLD Artur Ostrowski, interweniując w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


We wtorek, 8 stycznia poseł Ostrowski złożył zapytanie w sprawie planów likwidacji KP w Drzewicy do ministra spraw wewnętrznych. Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP dokument został przekazany marszałek Ewie Kopacz.
Prezentujemy treść poselskiego zapytania.

Szanowny Panie Ministrze,
W ramach prowadzonej działalności poselskiej na moje ręce kierowane są liczne wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców gminy Drzewica, którzy ? zaniepokojeni informacjami o planach likwidacji komisariatu policji w tym mieście ? zwracają się z prośbą o wsparcie ich starań o jego utrzymanie.
Zainteresowani podkreślają, iż za utrzymaniem działania Komisariatu Policji w Drzewicy przemawiają ważne względy społeczne. Jego likwidacja będzie bowiem oznaczać poważne ograniczenie możliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców z policjantami oraz wydłużenie czasu dojazdu policji na miejsce w sytuacji konieczności podjęcia interwencji w ww. gminie. Mieszkańcy będą musieli dojeżdżać do Opoczna w celu złożenia zeznań, co wydłuży czas i zwiększy koszty. Wśród mieszkańców nastąpi obniżenie poczucia bezpieczeństwa, a wśród przestępców zwiększy się poczucie bezkarności.
Drzewica jest miastem i stanowi drugą gminę pod względem liczby mieszkańców w powiecie opoczyńskim. Liczy ponad 11 tysięcy mieszkańców. Najdalsze miejscowości tej gminy znajdują się w odległości około 30 km od Opoczna. Przez gminę przebiega linia kolejowa relacji Łódź ? Tomaszów Mazowiecki ? Radom, a także w bezpośredniej bliskości Centralna Magistrala Kolejowa. Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 728 łącząca Końskie z Grójcem, a dalej z Warszawą, na której systematycznie wzrasta natężenie ruchu drogowego oraz liczba wypadków. Miasto charakteryzuje się cechami typowymi dla zbiorowości miejskich jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Następuje wzrost przestępstw kryminalnych. Na terenie gminy i miasta znajduje się zbiornik wodny, tor kajakarstwa górskiego i rozbudowana infrastruktura rekreacyjno?sportowa wokół zalewu, co wymaga szczególnej ochrony. Gmina stawia na rozwój turystyki, a to wiąże się z przyjazdem osób z innych miejscowości i koniecznością zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku.
W kierowanych przez zainteresowanych wystąpieniach akcentowany jest argument, iż gmina udzielała i udziela wszechstronnej pomocy policji w celu poprawy jej funkcjonowania. Komisariat mieści się w budynku gminnym (przekazanym na zasadzie użyczenia), w którym wykonane zostało ocieplenie i prace remontowe. Przed budynkiem wybudowany został parking dla pojazdów policyjnych i wykonano bramę wjazdową. Gmina dofinansowała zakup samochodu policyjnego i wspiera środkami z budżetu gminy wydatki bieżące komisariatu. W roku 2012 przekazano dodatkowe środki na służby ponadnormatywne policjantów. Prowadzone były rozmowy w celu dalszego wspierania pracy komisariatu, jak: budowa garaży, zakup samochodu, czy dalszego utrzymania służb ponadnormatywnych. Środki na te cele przekazywane byłyby z budżetu gminy.
22 listopada 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z udziałem komendanta powiatowego policji, zastępcy komendanta powiatowego, naczelnika Wydziału Prewencji KPP i komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy, na której omawiana była sprawa likwidacji ww. komisariatu. Komendant powiatowy policji stwierdził, że komisariat pracuje dobrze ? ocena pracy jest pozytywna, a jego likwidacja wynika z reorganizacji struktur policji, ukierunkowanej na poprawę efektywności ich działania.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
* Czy decyzja o likwidacji Komisariatu Policji w Drzewicy zapadła już ostatecznie, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej nastąpi jej realizacja?
* Czy planując likwidację uwzględniono stanowisko w tej kwestii przedstawicieli władz samorządowych gminy oraz społeczności lokalnej?
* Czy planując nową organizację struktur policji w powiecie opoczyńskim, w której dotychczasowe obowiązki i zadania komisariatu w Drzewicy przejmie Komenda Powiatowa Policji, w dostatecznym stopniu uwzględniono specyfikę ww. gminy? Czy planowane zmiany nie wpłyną negatywnie na możliwości zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznych warunków codziennego życia?
Z poważaniem
Artur Ostrowski
Odpowiedź ministra powinna nadejść jeszcze w tym miesiącu (do 2 tygodni).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (809) z dnia 11 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »