tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię do grodzeń upraw leśnych. Mroczków ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Podsumowali rok

 


14 lutego, w Miejskim Domu Kultury odbyła się odprawa roczna policjantów. Po raz pierwszy zabrakło na niej przełożonych z komendy wojewódzkiej w Łodzi. Powodem takiej sytuacji były zmiany kadrowe, jakie w ostatnich dniach miały miejsce w KWP. 14 lutego wprowadzony był nowy komendant wojewódzki policji w Łodzi. Nie zabrakło jednak władz samorząowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z policją.
Komendant powiatowy policji, insp. Janusz Myga, po przywitaniu gości, powiedział o kłopotach kadrowych w garnizonie Opoczno. Zamieszanie wokół praw i przywilejów emerytalnych spowodowało, że w ostatnim czasie odeszło ze służby sporo doświadczonych funkcjonariuszy. Ich brak powoduje, że pracuje się trudniej, gdyż wiele obowiązków spadło dodatkowo na tych, którzy pozostali. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że jednostka straciła cztery etaty (wg nowych naliczeń), a i tak ze 148 etatów obsadzonych jest zaledwie 135. Na pewno z niezadowoleniem kadry spotyka się też przekształcenie niektórych etatów oficerskich na aspiranckie ? co może zniechęcić policjantów do podnoszenia kwalifikacji. Zachętą do doskonalenia wiedzy miała być ostatnio dokonana reorganizacja w KPP, gdzie trzy mniejsze wydziały połączono w jeden duży, z jednym naczelnikiem i dwoma zastępcami. Kierowanie większym zespołem ludzi otwiera przed tymi oficerami większą na awans.
Mimo trudności opoczyńscy policjanci są wysoko oceniani, zarówno przez przełożonych w województwie, jak i na szczeblu krajowym. W minionym roku nagrody komendanta powiatowego przyznano aż 425 razy. Komendant wojewódzki premie przyznał 51 razy, w na święto policji odznaczenia resortowe otrzymało 12 funkcjonariuszy. Również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji doceniło pracę naszych mundurowych, przyznając 21 odznaczeń funkcjonariuszom i jedno dla pracownikowi cywilnemu. Dowodem uznania są też awanse, a tych w 2011 r. też było sporo. Na kolejny stopień awansowało siedmiu oficerów, czternastu aspirantów, dwudzistu sześciu podoficerów i czterech szeregowych.
O szczegółowe informacje na temat pracy policji poproszeni zostali naczelnicy wydziałów. Jako pierwszy zabrał głos podinsp. Robert Opala. Nowy wydział powstał z połączenia wydziałów: kryminalnego, dochodzeniowo?śledczego i ds. walki z przestępczością gospodarczą. W ramach nowego wydziału kryminalnego powstało sześć zespołów: dochodzeniowo?śledczy, operacyjno?rozpoznawczy, poszukiwań i identyfikacji osób, do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, do walki z przestępczością narkotykową i zespół techniki kryminalistycznej.
I chyba te zmiany dają dobre efekty, bowiem w ub.r. poprawiła się wykrywalność przestępstw. W 2011 r. KPP przeprowadziła 1416 postępowań przygotowawczych, w ramach których stwierdzono 1793 przestępstwa, ustalono 902 podejrzanych i 45 nieletnich sprawców czynów karalnych. Funkcjonariuszom udało się wykryć o 58 więcej przestępstw, niż w 2010 r.
W minionym roku wydział wszczął 132 postępowania przygotowawcze o charakterze gospodarczym, w ramach których stwierdzono 405 czynów i wykryto 394 przestępstwa gospodarcze (co daje czwarte miejsce w woj.) Równie dobre wyniki osiągnięto w zespole PGiK. W 2011 r. zespół prowadził 89 prac operacyjnych, w efekcie których przeprowadzono 48 postępowań przygotowawczych.
Zespół ten może się jeszcze poszczycić likwidacją nielegalnej wytwórni alkoholu oraz przejęciem alkoholu i tytoniu bez ważnych znaków akcyzy na łączną kwotę 302.023 zł (taką stratę poniósłby fiskus). Praca funkcjonariuszy z tego wydziału doczekała się uznania komendy głównej ? w nagrodę otrzymali laptopy. Nie należy zapominać o przestępczości ? komputerowej. Wszczęto 11 postępowań z artykułów ustawy o prawie autorskim, zabezpieczono trzy twarde dyski wraz z nielegalnym oprogramowaniem.
Wydział kryminalny w 2011 r. w ramach postępowań przygotowawczych dokonał tymczasowego zajęcia mienia u osób podejrzanych na kwotę 241 314 zł.
Zespół operacyjno?rozpoznawczy m.in zatrzymał w Małych Końskich sprawcę usiłowania zabójstwa, siedmiu złomiarzy (a to jest bardzo trudne!), uczestniczył w 48?godzinnej akcji ?Eurocar?, mającej na celu wykrycie samochodów i części kradzionych na terenie państw strefy Schengen.
Do zadań zespołu operacyjno?rozpoznawczego należy m.in. zabezpieczenie tras przejazdu kibiców drużyn piłkarskich. Dzięki pracy policjantów z zespołu oraz działań prewencyjnych nie doszło do ani jednego zakłócenia porządku publicznego podczas przejazdu kibiców. Odnotowano tylko jedno zdarzenie w Żarnowie, ale szybko ustalono sprawców zdarzenia i postawiono im zarzuty.
Zespół poszukiwań w minionym roku zatrzymał 115 osób poszukiwanych listami gończymi, nakazami doprowadzeń oraz wnioskami o ustalenie miejsca pobytu ? co plasuje naszą jednostkę w ścisłej czołówce garnizonu łódzkiego. Ustalono miejsce pobytu osoby zaginionej. Udało się znaleźć w lesie starszego mężczyznę, który wyszedł z domu w nocy, lekko ubrany, przy niskiej temperaturze powietrza. Stało się tak dzięki dobrej współpracy z PSP, OSP i strażą leśną. W minionym roku dzięki tej współpracy oraz wspomaganiu przez śmigłowiec odnaleziono 22 osoby zaginione.
Zespół do walki z przestępczością narkotykową ma na swym koncie spektakularne zatrzymanie mieszkańca pow. hrubieszowskiego, przewożącego znaczną ilość marihuany. Ponadto zatrzymano 5 osób, postawiono 20 zarzutów, sąd zastosował wobec dwóch areszt tymczasowy.
Zespół techników kryminalistyki boryka się z brakami kadrowymi. Mimo to uczestniczył w 783 oględzinach miejsc zdarzeń, w ramach których zabezpieczył 270 różnych śladów wykorzystanych w celach procesowych.
O pracy wydziału prewencji mówili kolejno nadkom. Bartłomiej Karch, nadkom. Grzegorz Michałowicz i nadkom. Robert Wojciechowski. Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji jest bez wątpnienia jej największą komórką organizacyjną, liczącą 41 etatów. Swoje zadania realizuje przez ogniwa patrolowo?interwencyjne, rewir dzielnicowych, zespół ds. wykroczeń, zespół dyżurnych, zespółu ds. nieletnich i patologii oraz przez dwóch pracowników korpusu służby cywilnej, ale działania prewencyjne realizowane są także przez policjantów z komisariatów w Drzewicy i Paradyżu.
Jednym z głównych priorytetów, określonych przez przełożonych jest zapobieganie powstawaniu przestępstw oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policji w oczach społeczeństwa. A w tym kierunku robi się naprawdę sporo:
* VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji pod hasłem ?Alkohol?, Narkotyki? Nie!, Dziękuję!? przeprowadzono w marcu 2011 r. Wzorem lat ubiegłych, także w 2011 r. organizacja tego przedsięwzięcia przypadła na początek drugiej dekady marca, zbiegając się z tzw. Dniem Wagarowicza, zaś sama impreza przyciągnęła wielu uczestników.
* Kampania ?Wspólne osiedla? wpisująca się w założenia Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ?Razem bezpieczniej?, w ramach której przeprowadzona została anonimowa ankieta odnosząca się w głównej mierze do sfery poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożeń występujących na terenie miasta. Jej wyniki pozwoliły na wypracowanie skuteczniejszych metod zapobiegawczych. 18 marca 2011 roku zorganizowana została konferencja poświęcona przemocy w rodzinie pod nazwą ?Nie bądź obojętny?, której udział wzięli m.in. wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, komendant wojewódzki policji, insp. Marek Działoszyński.
* Akcja ?Kibicuj bezpiecznie? zainaugurowana 25 października 2011 roku konferencją, na którą przybyli m.in. dr Jolanta Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego, Jacek Purski ze Stowarzyszenia ?Nigdy więcej?, mł. insp. Mariusz Szyller, naczelnik Wydziału Prewencji KWP a także dyrektorzy oraz kadra pedagogiczna z 15 wytypowanych do uczestnictwa w projekcie placówek oświatowych powiatu opoczyńskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili spotkania w szkołach i w ramach tej akcji trzykrotnie ponad stu kibiców ze szkół opoczyńskich, w jednolitych koszulkach, wyjechało na międzynarodowe mecze XVI Ligi Mistrzów do łodzi, z udziałem siatkarzy Skry Bełchatów.
* 20 października 2011 roku podpisane zostało kolejne porozumienie pomiędzy KPP w Opocznie a Liceum Ogólnokształcącym w Drzewicy, dotyczące prowadzenia klasy o profilu policyjnym.
* W 2011 r. po raz kolejny zawarte zostało porozumienie z władzami Opoczna dotyczące tzw. systemu służb ponadnormatywnych, co umożliwiło wystawianie dodatkowych pieszych patroli policyjnych.
* W 2011 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby KPP. 14 stycznia 2011 roku w KWP w Łodzi podpisane zostało porozumienie pomiędzy starostą, burmistrzem a komendantem wojewódzkim w sprawie współpracy przy budowie nowej siedziby policji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty w listopadzie i pod koniec miesiąca prace ruszyły.
* Policjanci aktywnie włączyli do akcji ratunkowej po przejściu 14 lipca 2011 roku nad powiatem opoczyńskim nawałnicy. Najbardziej ucierpiały miejscowości położone w gminach Białaczów oraz Żarnów. Zerwane dachy, połamane drzewa, zniszczone budynki gospodarcze, brak prądu to największe utrudnienia, z jakimi zmagali się poszkodowani oraz służby ratunkowe. Oprócz policjantów z opoczyńskiego garnizonu do działań skierowani zostali także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz komend policji w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim.
* Funkcjonariusze policji czynnie włączyli się w organizację V Opoczyńskiej Wystawy Koni ? Ogólnopolskiej Wystawy Kuców i Koni Małych oraz plenerowych imprez z okazji Dnia Dziecka, podczas których zaprezentowali sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, w tym samochody służbowe i motocykle. Specjalnie dla najmłodszych przygotowane zostały różnego rodzaju gry, zabawy oraz konkursy. Jednakże największym zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane w tym dniu konie z Zespołu Konnego Ogniwa Ochronnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz motocykle z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy policji.
Podinsp. Grzegorz Fiderek omówił sytuację na drogach w minionym roku. Podkreślił, że 2011 r. był jednym z bezpieczniejszych, zaś utrzymująca się tendencja spadkowa w liczbie zdarzeń może tylko cieszyć. Dla porównania: w najgorszym w ciągu ostatnich siedmu lat 2008 r. doszło do 127 wypadków, w których zginęło 20 osób, 147 zostało rannych, odnotowano 536 kolizji. W 2011 r. doszło do 94 wypadków, śmierć poniosło 12, 103 osoby zostały ranne, odnotowano 491 kolizji. Są to nieco gorsze wyniki, niż w 2010 r., gdy doszło do 81 wypadków, w których zginęło 5 osób a 111 było poszkodowanych. Mniej jednak osób zostało rannych (111/103) i doszło do mniejszej liczby kolizji (547/491). Szczegółową analizą stanu bezpieczeństwa na drogach zajmiemy się w osobnym materiale.
Policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzili w minionym roku szereg działań profilaktycznych, skierowanych do użytkowników ruchu drogowego. We współpracy z WORD w Piotrkowie Tryb. prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży w miasteczkach ruchu drogowego, przeprowadzili eliminacje w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szeroko zakrojone były działania w ramach akcji ?Rowerem bezpieczniej do celu?. Wynikało to głównie z faktu, że pogoda pozwoliła rowerzystom na znaczne wydłużenie sezonu (niosło ze sobą niebezpieczeństwo jazdy po zmroku). Działania kontrolno?profilaktyczne ?Jabłko ? cytryna? prowadzono z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży w rejonach szkół, gdzie występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa, do innych zaś zawitał policyjny mikołaj.
Pracę dwóch komisariatów ? w Drzewicy i w Paradyżu ? posumowali dwaj komendanci: nadkom. Wojciech Dworak i podinsp. Wiesław Kuśmierczyk. Obaj muszą borykać się z brakami kadrowymi, mimo to, choć z trudem, udaje się im wykonać wszystkie nałożone na ich komisariaty zadania w stopniu dobrym.
W podsumowaniu insp. Janusz Myga podziękował wszystkim samorządowcom za bardzo dobra współpracę i pomoc w budowaniu nowej siedziby. Wyraził też zadowolenie ze współpracy z władzami miast i gmin dotyczącej służb ponadnormatywnych ? z korzyścią dla obu stron. Podziękował też za pomoc w organizacji akcji ?Bezpieczne kibicowanie?, z której skorzystało już ponad 300 uczniów. Do sukcesów też można zaliczyć akcję krwiodawstwa, zorganizowaną dla jednego z funkcjonariuszy komisariatu w Drzewicy. Akcja ta przerosła oczekiwania. Krew dla chorego policjanta oddało 130 osób, nie tylko funkcjonariuszy z garnizonu łódzkiego, ale i ludzie spoza województwa.
Starosta Jan Wieruszewski wyraził słowa podziękowania za doskonałą współpracę policji, szczególnie w najtrudniejszym, początkowym działaniu sztabu kryzysowego po lipcowej nawałnicy, która przetoczyła się nad gm. Białaczów i Żarnów. Obiecał też dalsze finansowe wspieranie budowy nowej siedziby KPP. Szefowa Prokuratury Rejonowej, prokurator Urszula Wiśniewska wyraziła zaś nadzieję, że mimo ostatnich zmian kadrowych i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy, dalsza współpraca prokuratury i policji będzie przebiegać tak dobrze, jak dotychczas. Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewki oraz wójt gm. Paradyż Wojciech Rudalski zaapelowali do komendanta o przydzielenie ?ich? placówkom większej liczby policjantów, zaś powiatowy lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski zaprosił do ponownego wzięcia udziału w wystawie koni. Wspomniał też, że wraz ze zmianą przepisów, coraz częściej lekarze weterynarii wraz z policjantami podejmują interwencje w sprawie zwierząt. Zastępca burmistrza Opoczna Jarosław Wiktorowicz wyraził zaniepokojenie zmniejszeniem stanu osobowego naszej jednostki, zapowiedział też, że samorząd nadal chętnie będzie korzystać ze służb ponadnormatywnych. St. kpt. Dariusz Rzepka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podziękował za współpracę i życzył policjantom, by ten rok był spokojny.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (762) z dnia 17 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »