tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Podstawówki będą cyfrowe

 
Dwie szkoły z gminy Opoczno ? SP nr 1 oraz SP w Januszewicach zakwalifikowały się do pilotażowego programu ?Cyfrowa szkoła?

?Cyfrowa szkoła? ? rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno?komunikacyjnych, jest realizowany od kwietnia i potrwa do sierpnia przyszłego roku. Jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno?komunikacyjnych (TIK) w edukacji i opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno?komunikacyjnych.
Zastosowanie TIK w edukacji ma przyczynić się do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotować ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie. Przedsięwzięcie ma być realizowane w czterech obszarach.
Pierwszy, tzw. e?szkoła, ma polegać na wyposażeniu szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
Drugi, e?uczeń, czyli zapewnienie uczniom w klasach IV?VI szkół podstawowych dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.
Trzeci obszar to tzw. e?nauczyciel, a więc przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK. W tym obszarze planowane jest także przeszkolenie 40 e?trenerów i 1200 e?moderatorów, którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej. Zorganizowana zostanie także sieć współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych e?koordynatorów, których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK.
Czwartym obszarem są tzw. e?zasoby edukacyjne, w tym e?podręczniki. Rozwijanie tego obszaru ma polegać na rozbudowie multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK a także przygotowanie nieodpłatnych e?podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.
Dofinansowanie trzeba przeznaczyć w pierwszej kolejności na zakup przenośnych komputerów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem lub innych mobilnych urządzeń mających funkcje komputerów, kontrolera i punktu dostępowego będącego elementem szkolnej sieci bezprzewodowej oraz routera. Kiedy zostaną spełnione te wymagania wtedy można jeszcze dokupić np. szafkę do ładowania baterii, przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, drukarki, skanery, tablice interaktywne, głośniki itd.
Zainteresowanie udziałem w pilotażowym programie jest bardzo duże. 30 kwietnia upłynął termin, w jakim gminy miały złożyć do wojewodów wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup stosownego sprzętu komputerowego dla szkół, ubiegających się o udział w pilotażu. Zgodnie z harmonogramem, do 18 kwietnia dyrektorzy szkół podstawowych chcący wziąć udział w pilotażu składali wnioski do swoich organów prowadzących. Chętnych było blisko 3,5 tys. placówek. Już teraz wiadomo, że prawie wszędzie liczba szkół i wysokość środków, o które ubiegają się gminy, przewyższa możliwości pilotażu. Tym bardziej cieszy, fakt o zakwalifikowaniu się dwóch placówek prowadzonych prze gminę Opoczno. Do kuratorium oświaty w Łodzi złożonych zostało 69 ofert: 53 z gmin wiejskich, cztery z gmin miejsko?wiejskich, 11 ofert z miast i jedna oferta ze starostwa powiatowego.
W budżecie państwa na wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dla szkół biorących udział w pilotażu programu ?Cyfrowa szkoła? w tym roku przeznaczono 40 mln zł. Do tego ma dojść 11 mln zł wkładu własnego samorządów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 20 (775) z dnia 18 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »