tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Podpisano umowę

 
5 lipca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego podpisano umowę o współpracy powiatu opoczyńskiego ze stowarzyszeniem na rzecz ?Klastra przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego?. Ze strony starostwa podpisy złożyli starosta Jan Wieruszewski oraz wicestarosta Marcin Baranowski, natomiast ze strony stowarzyszenia wiceprezes Jan Banaszak i członek zarządu Jacek Kopyra. Na spotkaniu byli obecni również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Zarządu Powiatowego oraz burmistrz Jan Wieruszewski, którzy w podpisaniu umowy widzą duży potencjał i upatrują w tej współpracy licznych korzyściDokument podpisują? od lewej starosta Jan Wieruszewski, wicepezes Stowarzyszenia na rzecz Klastra Przemysłowego Jan Banaszak oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Jacek Kopyra


Powiat opoczyński należy do terenów, którym potrzebne są rozwój gospodarczy oraz nowe miejsca pracy. Podpisanie tej umowy jest wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom. ? Stoimy teraz przed szansą wspomagania naszych lokalnych przedsiębiorstw ? powiedział tytułem wstępu starosta. Wiceprezes stowarzyszenia przybliżył natomiast obecnym aktualne informacje na temat klastra. Jan Banaszak uznał, że podpisanie umowy z powiatem opoczyńskim jest historycznym momentem dla klastra COP.
Współczesny rozwój konkurencyjnej gospodarki wymaga wielokierunkowych działań w dziedzinie techniki, organizacji i ekonomii. Dla osiągnięcia sukcesu takim programem w Unii Europejskiej stały się klastry, czyli konsorcja celowe wprowadzające innowacyjne rozwiązania w dziedzinach gospodarki. Dla powstania klastra i jego prawidłowego działania konieczne jest świadome zaangażowanie miejscowych przedsiębiorstw, organizacji okołoprzemysłowych, wybranych jednostek naukowych oraz organizacji samorządowych. Odczuwając presję globalizującego się rynku powstała inicjatywa jednoczenia wysiłków dla wprowadzenia nowoczesnych technologii i zwiększenia konkurencyjności poprzez działania w stowarzyszeniu pod nazwą ?Klaster przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego?.
Według członków grupy, poprzez wstąpienie do stowarzyszenia, samorządy zyskają: rozbudowaną sieć produkcyjną, powstanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie bezrobocia, włączenie w strukturę klastra małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, zwiększenie atrakcyjności regionu, pozytywne oddziaływanie na środowisko dzięki innowacjom na rzecz ekologii oraz rozwój infrastruktury. Na członkostwie w klastrze zyska także przedsiębiorca, który przede wszystkim będzie miał: łatwiejszy dostęp do technologii i zwiększone możliwości w finansowaniu działań, obniżone koszty produkcji oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników. Samorząd będzie mógł zatem podpisać porozumienie z uczelnią, dzięki czemu pracownicy z potrzebnymi w danej branży kwalifikacjami, którzy ukończą studia na współpracującej z samorządem uczelni, będą mieli zapewnioną pracę. Wzrost stopnia specjalizacji, wspólne: działanie, promocja, doradztwo finansowe i prawne ? to również pozytywne strony uczestnictwa przedsiębiorcy w klastrze. Łatwiej bowiem korzystać z doradztwa z grupie, niż samodzielnemu przedsiębiorcy. Działanie w grupie zwiększa także wiarygodność w oczach innych partnerów biznesowych oraz ułatwia znoszenie barier biurokratycznych.
Ziemia radomska oraz Pogórze Świętokrzyskie, to tradycyjne miejsca polskiego przemysłu z wiodącymi zakładami branży metalowej i chemicznej w Centralnym Okręgu Przemysłowym: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Radom, Pionki, Skarżysko?Kamienna, Opoczno, Końskie, Suchedniów i Drzewica. Tak z historycznej perspektywy, jak i współczesnych uwarunkowań, miejsce to posiada niezbędny potencjał i potrzebę podjęcia wysiłku organizacji Klastra Przemysłowego COP o znaczeniu strategicznym dla nowoczesnej gospodarki subregionu. Wykorzystując tak bogate tradycje oraz obecny potencjał, podjęto działania, które mają na celu współczesną odbudowę idei COP poprzez utworzenie klastra na bazie miejscowych przedsiębiorstw, samorządów, organizacji gospodarczych oraz instytucji naukowych.
Na mocy podpisanej umowy, partnerzy zadeklarowali gotowość udziału w partnerskiej współpracy administracji samorządowej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, podmiotów sektora edukacji i innych podmiotów utożsamiających się z misją rewitalizacji rozwoju gospodarczego na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie opracowywania i wdrażania Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego COP.
Partnerzy przy użyciu pozafinansowych form, wspierać będą przede wszystkim działania mające na celu wzbogacenie oferty gospodarczej i społecznej oraz tworzenie warunków formalnych i ekonomicznych do rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu opoczyńskiego. Będą również tworzyć korzystne warunki, szczególnie dla młodzieży kończącej edukację, a tym samym pomagać w wejściu na rynek pracy. Dołożą starań w usprawnieniu współpracy między samorządem, a przedstawicielami biznesu, nauki, organizacji związkowych, społecznych i ekonomicznych, a także będą promować powiat opoczyński jako region przyjazny rozwojowi nauki, przemysłu i usług.
Celami statutowymi stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocja gospodarcza, wspieranie szkolnictwa wyższego i jednostek badawczo?rozwojowych oraz popularyzacja wiedzy o historii i tradycji COP, a także o dorobku życiowym Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Unia Europejska zamierza zwiększyć fundusze na finansowanie klastra. Żeby otrzymać pieniądze, program klastra musi być opracowany do końca tego roku, a gotowy najpóźniej do 2013. Klaster jako organizacja kończy już gromadzić potrzebne do tego celu dokumenty. Kolejnym etapem jest powstawanie w poszczególnych regionach programów, według ściśle określonego schematu. Będą one łączone w coraz większe grupy, aby powstały programy powiatowe, a następnie w jeden wielki program całego klastra. Wszystko po to, by móc stać się znaczącym filarem w Unii Europejskiej.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (783) z dnia 13 Lipca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »