tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Podpisali i kopali

 
10 lipca w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste popisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ?Modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie?, polegającą na budowie i rozbudowie oczyszczalni


Umowę opiewającą na 21.958.960 zł, współfinansowaną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007?2013 podpisali, ze strony Opoczna prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Jacek Pacan i członek zarządu spółki Janina Ziębicka a ze strony wykonawcy ?AZE Zając, Kościółek, Sj? przedstawiciel konsorcjum, Adam Zając. W wyniku umowy wykonawca, w ciągu najbliższych 24 miesięcy wykona projekt inwestycji i przeprowadzi: modernizację obiektów mechanicznych oczyszczalni poprzez wykonanie punktu zlewnego, wymianę krat na obu kolektorach doprowadzających ścieki do oczyszczalni, zastosowanie płukania i prasowania skratek, wymianę pomp w pompowniach ścieków i zainstalowanie falowników oraz modernizację technologii biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo zmodernizowane zostaną: hala dmuchaw, kotłownia biogazowa, budynek zaplecza z laboratorium, magazyny, stacja trafo, sieć akpia, sieć międzyobiektowa i technologiczna na terenie oczyszczalni oraz układ dróg, placów i chodników. Prowadzący spotkanie Janusz Klimek poinformowała zebranych, ze PGK otrzymało na wkład własny pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 14.109.000 na okres 15 lat, oprocentowaną preferencyjne ? 0,5% rocznie. Zarówno prezes wykonawcy Adam Zając jak i zabierający głos w dyskusji burmistrz Jan Wieruszewski podkreślali, że jednym z głównych czynników utrudniających inwestycję, będzie prowadzenie prac na funkcjonującym obiekcie. Ani przez chwile oczyszczalnia nie będzie wyłączona z ruchu.
Jest to drugie zadanie z projektu ?Budowa infrastruktury wodno?ściekowej na terenie gminy Opoczno?, którego wartość kosztorysowa wynosi 63.485.087 zł. Również 10 lipca, w Bukowcu Opoczyńskim odbyła się, poprzez symboliczne wbicie łopaty i poświęcenie placu budowy, inauguracja drugiej dużej inwestycji w ramach tego samego projektu, budowa opaski kanalizacyjnej znacznej części gminy. O podspianiu umowy na wykonanie tej inwestycji pisaliśmy w pierwszych dniach czerwca.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (783) z dnia 13 Lipca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »