tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

SPRZEDAM atrakcyjną działkę ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Podobna nazwa, a świadczenia różne

 
ZUS informuje


Dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny? Które świadczenie kiedy i komu przysługuje? Nazwa niby podobna, a świadczenia różne.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny, mimo podobnie brzmiących nazw nie mają nawet wspólnej materii prawnej. Są to dwa różne świadczenia, zupełnie od siebie niezależne. Wypłacane są na podstawie dwóch różnych ustaw. Pierwszy uregulowany jest w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a drugi ? o świadczeniach rodzinnych. Oba świadczenia wypłacane są też przez różne instytucje. I w końcu też nie można ich pobierać jednocześnie. Otrzymywanie jednego wyklucza prawo do drugiego. Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie należne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznawany jest osobom uprawnionym do emerytury lub renty, jeżeli osoby te zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a także wszystkim, którzy ukończyli 75 lat. Osobom niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji świadczenie jest przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Ci, którzy ukończyli 75 lat otrzymują z kolei dodatek pielęgnacyjny z urzędu, bez potrzeby składania wniosku w tej sprawie. Zaznaczyć należy, że osobie, która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, nie przysługują dwa dodatki, ale jeden.
Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo?leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno?opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
Jeżeli o dodatek pielęgnacyjny stara się osoba, która jest niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji powinna przedłożyć w ZUS zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego oraz wszelkie inne dokumenty medyczne potwierdzające niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dokumenty może złożyć osoba upoważniona. ZUS wydaje decyzję w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Obecnie dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 186,71 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny jest to odrębne świadczenie. Zasiłek ten przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia; osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym; osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawność, która jednak powstała przed ukończeniem 21 lat; osobie, która ukończyła 75 lat. Za wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego odpowiada samorząd, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub podległe im ośrodki pomocy społecznej. Zasiłek ten wypłacany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Obecnie wysokość miesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (750) z dnia 25 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »