tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Pijany rowerzysta odpowie za wykroczenie

 
Od 9 listopada, na mocy nowelizacji kodeksu karnego, jazda rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem, a tylko wykroczeniem. Kary za taki występek będą więc mniej dotkliwe, ale wciąż nieuchronne


Od kilkunastu lat do minionej soboty jazda w stanie nietrzeźwości rowerem na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania (od 3 lat także w strefie ruchu) była przestępstwem.
Nietrzeźwym rowerzystom, a więc tym, w których organizmie stwierdzono powyżej 0,5 promila alkoholu, groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (jazda rowerem w stanie po użyciu alkoholu ? do 0,5 promila alkoholu w organizmie ? była i będzie nadal wykroczeniem, za które grozi 14 dni aresztu albo grzywna). Ponadto sądy orzekały wobec delikwentów zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich albo określonego rodzaju) na okres od roku aż do 10 lat, którego naruszenie groziło nawet 3?letnim więzieniem.
Surowe represje wobec nietrzeźwych rowerzystów okazały się nieskuteczne. Pomimo groźby dotkliwych kar liczba nietrzeźwych rowerzystów nie spadła. Karany za jazdę po pijanemu cyklista, najczęściej z wyrokiem w zawieszeniu, niejednokrotnie znów wsiadał na rower. Nawet jeśli był trzeźwy, był karany za złamanie orzeczonego zakazu. W efekcie karani za jazdę na rowerze po pijanemu, niejednokrotnie recydywiści, stanowili znaczną część przestępców odsiadujących wyroki w więzieniach. Stąd nowelizacja przepisów w tym zakresie. Nowelizująca kodeks karny ustawa z 27 września 2013 roku oznacza odejście od surowych kar za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości ? a więc za samo stwarzanie zagrożenia, zresztą, jak pokazują statystyki, głównie dla samego rowerzysty.
Nowelizacja zmieniła kategorię tego występku. Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem, zostało przekształcone w wykroczenie. Sam czyn wciąż jest przez prawo zabroniony, a jego sprawcy nie mogą liczyć na bezkarność, choć kary będą teraz mniej dotkliwe. Rowerzyście przyłapanemu na jeździe w stanie nietrzeźwości grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny od 50 zł do 5000 zł. Dodatkowo sąd będzie mógł (niekoniecznie) orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Tu prawdopodobnie zadecydują okoliczności ? zawartość alkoholu w organizmie czy wcześniejsze kary za ten sam czyn. Rowerzysta w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) tak jak dotychczas zapłaci od 20 do 5000 zł grzywny lub zostanie osadzony w areszcie na 5?14 dni, tu jednak również nie będzie już obowiązku orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, ewentualnie obejmie on tylko pojazdy niemechaniczne. Pijany rowerzysta wciąż jednak będzie karany za przestępstwo, jeżeli spowoduje wypadek, w którym ucierpi inna osoba.
Po nowelizacji postępowanie wobec nietrzeźwych rowerzystów będzie prowadzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Policja zbada zawartość alkoholu w organizmie, sporządzi notatkę urzędową, przesłucha zatrzymanego i skieruje wniosek o jego ukaranie do sądu. Może jednak, z pominięciem postępowania sądowego, ukarać nietrzeźwego rowerzystę mandatem (od 50 do 500 zł). Jeżeli jednak funkcjonariusz policji uzna, że w danym przypadku należałoby orzec zakaz prowadzenia pojazdów, skieruje wniosek o ukaranie do sądu, który zdecyduje o zakresie kary.
Efektem nowelizacji jest wypuszczenie z zakładów karnych więźniów odsiadujących wyrok za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Wyrok, który zapadł przed zmianą przepisów, pozostaje w mocy, ale nie można wykonać wymierzonej kary pozbawienia wolności. Zostaje ona zamieniona na areszt (nie więcej niż 30 dni). Nie zmienią się za to okresy obowiązywania dotąd orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Wyroki zapadające po wejściu w życie nowych przepisów będą już dotyczyć wykroczenia, nawet jeśli zostały popełnione przed 9 listopada. W związku ze zmiana kwalifikacji czynu, informacja o ukaraniu nietrzeźwego rowerzysty nie będzie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym. Ukarany rowerzysta będzie mógł zatem uzyskać zaświadczenie o niekaralności.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (853) z dnia 15 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »