tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Pakiet uchwał o dożywianiu

 
Rada Gminy i Miasta przyjęła pakiet uchwał dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014?2020


W latach 2006?2013 działał ogólnokrajowy program dożywania, finansowany z budżetu państwa i budżetów gmin. Corocznie obejmował ok. 2 mln osób. Z dożywiania korzystali uczniowie z terenów o wysokim poziomie bezrobocia, gmin wiejskich oraz osoby dorosłe ? samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnoprawne.
W grudniu ubiegłego roku rząd zdecydował o przedłużeniu okresu działania programu na lata 2014?2020. Na sfinansowanie dożywania państwo przeznaczy 3,85 mld zł, natomiast samorządy wydadzą 1,58 mld zł. Ocenia się, że w kolejnych latach dożywianiem będzie objętych również ok. 2 mln osób, w tym ok. 1,1 mln dzieci i młodzieży.
W związku z decyzją Rady Ministrów, gminne samorządy dostosowują lokalne prawo do założeń programu. Nie inaczej jest w gminie Drzewica. Podczas styczniowej sesji radni przyjęli pakiet trzech uchwał umożliwiających korzystanie z pomocy państwa przez następne siedem lat. Projekty przygotował Miejsko?Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rada ustanowiła wieloletni gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014?2020. Określa on zasady udzielania wsparcia mieszkańcom gminy i miasta.
Z różnych form dożywiania, finansowanych ze środków własnych gminy oraz dotacji, mogą korzystać: * dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej * uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej * osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje MGOPS o potrzebie udzielenia pomocy. Jej przyznanie nie wymaga decyzji administracyjnej i wywiadu środowiskowego. Ilość dzieciaków, które otrzymają taką pomoc, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Na mocy jednej z pozostałych uchwał, radni podwyższyli kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej zostało podwyższone do 150%, a więc do 813 zł dla osób samotnych i 684 zł na osobę w przypadku rodzin.
Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (866) z dnia 14 Lutego 2014r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »