tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 Otwarcie Domu Ludowego

 Program artystyczny przygotowały dzieci z SP w Kraśnicy28 stycznia w Kraśnicy uroczyście oddano do użytku nowy, nowoczesny, piękny i ogromny Dom Ludowy. Uroczystość zgromadziła ponad 100 osób, w tym władze samorządowe gminy i powiatu, szefów instytucji gminnych i powiatowych, przedstawicieli instytucji kultury, aktyw KGW z całej gminy, strażaków z OSP oraz mieszkańców Kraśnicy. Jako że w nowym obiekcie znajdą swoje siedziby zarówno remiza OSP jak i świetlica wiejska oraz miejsce spotkań KGW, uroczytość otwarcie rozpoczęli przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich Bożena Fura, sołtys Kraśnicy Tadeusz Tomasik oraz prezes OSP Józef Adamczyk.
Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy to najwięsza inwestycja w infrastrukrturę kultury zrealizowana na terenach wiejskich. Obejmowała ona budowę gmachu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym zjazdów z układem dróg wewnętrznych, parkingu, zbiornika na ścieki, kotłownię, przyłącza itp. W obiekcie o kubaturze 4916 m3 i powierzchni użytkowej 812 m2, znajdują się: Dom Ludowy obejmujący m.in. świetlicę wiejską, pokój zebrań koła gospodyń wiejskich, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pomieszczenia kuchenno?magazynowe do obsługi imprez kulturalnych; strażnica OSP z trzema stanowiskami garażowymi, magazynem, pokojem zebrań strażaków oraz pomieszczeniami higieniczno?sanitarnymi; dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb domu ludowego i remizy strażackiej na piętrze.
Wokół budynku wyznaczono 21 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Całość ogrzewana jest przez własną kotłownię opalaną ekogroszekiem. Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury. Inwestycja była realizowana od połowy marca do końca listopada. Roboty budowlane oraz koszt zakupu wyposażenia do obiektu pochłonęły 2.658.419 zł, z czego 1.091.434 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Sam przebieg uroczystości był podobny do wielu innych tego rodzaju. Proboszcz parafii św. Wojciecha w Krasnicy, ks. Jacek Bajon, w pięknie haftowanej w motywy ludowe komży i stule oraz powiatowy kapelan strażaków ks. Leszek Sokół poświęcili obiekt. Po czym następiło przecięcie wstęgi, symbolizujące otwarcie obiektu. Każdy z zaproszonych gości przyjechał z podarkiem, z reguły były to elementy dekoracyjne, potrzebne do właściwego urządzenia placówki. Z programem artystycznym wystapiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.
Jak się będzie budynek sprawował w czasie organizowanych w nim imprez przekonamy się niebawem. 11 lutego w nowo otwartym Domu Ludowym odbędzie się Podsumowanie Roku Gospodarczego gminy Opoczno oraz tradycyjne Kusoki.
Za naszym pośrednictwem panie z KGW jeszcze raz serdecznie dziekują zarówno władzom gminy za podjęcie inicjatywy i trudu budowy oraz wszystkim sponsorom, którzy pomogli w urządzeniu budynku oraz w przygotowaniu sobotniej uroczystości.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (760) z dnia 3 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »