tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ kat. C+E - kraj, wysokie stałe ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Mniszków

 Obrady w Mniszkowie

 
We wtorek, 25 września w Mniszkowie odbyła się XXII sesja Rady Gminy. Radni uchwalili podział gminy na obwody głosowania i ustalili sidziby komisji. Omówili również szereg spraw bieżących


Sesję otworzył i obrady poprowadził przewodniczący rady gminy, Sławomir Pawłowski. Po stwierdzeniu kworum (14 obecnych z 15-osobowego składu rady) przyjęto porządek obrad, który na wniosek wójta wzbogacono o dwie uchwały. Wójt zapoznał radnych z działaniami podejmowanymi w okresie międzysesyjnym. Złożżył informację o wyjeździe do Włoch, finansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego, w trakcie którego miał okazję poznać nowoczesne techniki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Informował o zakończonym już odbiorze nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w Jaworze Kolonii, o rozmowach z przewoźnikami w sprawie dowozu uczniów do szkół oraz o spotkaniu z przedstawicielami klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego, które odbyło się niedawno w starostwie powiatowym. Wspominał również o udziale w otwarciu farmy wiatrowej w Rawie Mazowieckiej. Ponieważ podobna inwestycja planowana jest na terenie gminy Mniszków, była to okazja do podpatrzenia, jak taka farma działa, jakie niesie ze sobą korzyści czy i jakie trudności mogą się pojawić na etapie jej budowania. Wójt mówił też o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Energetycznego w sprawie przebiegu linii wysokiego napięcia przez teren gminy oraz budowy głównego punktu zasilającego w Stoku (inwestycja planowana jest do realizacji w 2014 roku, w przyszłym roku wykonany ma być jej projekt). Podał także, że przetarg na ubezpieczenie majątku gminy wygrało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Radni nie mieli pytań do przedstawionych przez wójta informacji.
Wykonanie budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku było szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji stałych rady, dlatego wójt ograniczył się do jego ogólnego podsumowania. Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków ocenił jako dobre. Podkreślił, że w terminie realizowane były wszystkie zaplanowane inwestycje, wspominał o zobowiązaniach związanych głównie z budową dróg, m.in. w ramach porozumień podpisanych z powiatem. Radnemu Rafałowi Marszałkowi wyjaśnił, że wydatki związane ze świadczeniami dla strażaków ochotników zostały wykonane w pierwszym półroczu w 99%, ponieważ gmina płaci jednorazowo za wszystkie akcje w roku poprzednim. Tłumaczył również, że koszt malowania ścian w świetlicy w Strzelcach sięgnął ponad 4 tys. zł bowiem w jego ramach zakupiono i położono żywiczną strukturę na lamperie.
W dalszej części obrad radni przyjęli zmiany w budżecie gminy oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wszystkie zmiany wyczerpująco wyjaśniła skarbniczka gminy, Marianna Marszałek-Sadowska. Po zmianach dochody gminy nie zmieniły się, w innym dziale zakwalifikowano jedynie środki na indywidualizację nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Wydatki budżetowe w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyły się o ponad 30 tys. zł. Dotyczyły one m.in. budowy domu ludowego w Jaworze Kolonii, kosztów wykonania planów zagospodarowania przestrzennego czy wspomnianej już indywidualizacji nauczania (środki zewnętrzne pozyskane na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III). Wprowadzone zmiany były w większości mało znaczące, były i takie w wysokości 1 grosza. Radni jednogłośnie uchwalili zarówno zmiany w budżecie, jak i wymuszone nimi zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
W trakcie wtorkowych obrad radni po raz kolejny pochylili się nad podziałem gminy na okręgi wyborcze. Podziału dokonali już 26 czerwca. Ani komisarz wyborczy, ani wojewoda nie mieli uwag do przyjętej wówczas uchwały, protestów nie zgłosili również wyborcy. Rada zatwierdziła więc podział gminy na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Podobno komisarz sugerował, aby nieco odciążyć obwodową komisję wyborczą w Mniszkowie, gdzie głosować będzie większość wyborców z terenu gminy. Radni pozostali jednak przy wcześniejszych ustaleniach i przyjęli cztery obwody głosowania: okręg nr 1 z siedzibą komisji w Publicznym Gimnazjum w Mniszkowie (obejmuje on cały Mniszków oraz Jawor, Jawor Kolonię, Mikułowice, Stok, Świeciechów, Olimpiów, Radonię i Mariankę), okręg nr 2 z siedzibą komisji w świetlicy wiejskiej w Strzelcach, gdzie zagłosują mieszkańcy Strzelec, Prucheńska Dużego i Owczar, okręg nr 3 z lokalem wyborczym w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym (Konstantynów, Stoczki, Prucheńsko Małe, Błogie Szlacheckie, Nowe Błogie, Błogie Rządowe, Zarzęcin i Małe Końskie) oraz okręg nr 4 (obejmujący Bukowiec nad Pilicą, Julianów, Góry Trzebiatowskie, Obarzanków - Strugi, Zajączków, Duży Potok, Wydraków, Syski, Holendry Grabowskie i Grabową), w którym lokal wyborczy będzie się mieścił w Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą. Radni przegłosowali taki podział jednogłośnie.
Pozostałymi uchwałami rada zatwierdziła dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (7 tys. zł z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Paradyżu), zmieniła kwoty odpłatności za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (1 godzina takich usług będzie teraz kosztować 8,50 zł) oraz przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniszków na lata 2012-2020. Dwie ostatnie uchwały dotyczyły przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Aby ułatwić dojazd dwóm gimnazjalistom z Podklasztorza (gmina Sulejów), którzy uczą się w Mniszkowie, ustalono wstępną lokalizację przystanku autobusowego na granicy gminy, przy drodze powiatowej w Owczarach. Jest to rozwiązanie tymczasowe, w najbliższym czasie przewoźnik będzie się ubiegał w Urzędzie Marszałkowskim o możliwość korzystania z przystanku w Podklasztorzu. Autobus i tak przejeżdża przez tę miejscowość, trzeba jednak dopełnić formalności, aby zgodnie z prawem mógł się tam zatrzymywać. Ostatnią z uchwał radni dokonali zmiany w uchwale w sprawie określenia należących do gminy przystanków komunikacyjnych oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów (zmiana dotyczyła m.in. ustanowienia nowego przystanku na parkingu naprzeciw kościoła w Mniszkowie, gdzie zatrzymuje się autobus dowożący uczniów).
W ramach wolnych wniosków poruszono dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła wykupu sklepu w Radoni od Gminnej Spółdzielni. Budynek mieści się na działce należącej do skarbu państwa, ale zaklasyfikowany jest w ramach gruntów szkolnych. Gmina nie powinna więc mieć problemów z jego uwłaszczeniem. Ponadto na piętrze mieści się gminna świetlica wiejska. Pomieszczenia parteru od lat niszczeją. Gmina chciała wykupić je od Spółdzielni aby - jak mówił wójt - symbolicznie przejąć budynek dla gminy, dla jej mieszkańców. Gmina zaproponowała wykupienie budynku za 8 tys. zł. Spółdzielnia początkowo życzyła sobie jednak zapłaty w wysokości 100 tys. zł, potem obniżyła nieco wymagania i zaproponowała cenę 40 tys. zł. Radni nie zgodzili się na taki koszt. Wiedzą, że spółdzielnia nie posiadając prawa własności gruntu nie może sprzedać budynku. A nie mają zamiaru wydawać na ten cel dużych pieniędzy, bowiem przy możliwym wsparciu unijnym niewiele większym kosztem można wybudować nową świetlicę.
Druga sprawa dotyczyła prowadzonego przez opoczyński szpital ośrodka zdrowia w Mniszkowie, gdzie jest problem z dostępnością do lekarzy. Przyjmują tylko przez kilka godzin (czasem tylko 2 godziny), nikt nie zastępuje ich w czasie urlopu, a bywa również, że w godzinach przyjmowania pacjentów przebywają poza ośrodkiem i są wzywani telefonicznie. Radni chcą dowiedzieć się, jaka jest polityka szpitala względem mniszkowskiego ośrodka. Wstępnie postanowiono, że na jedną z przyszłych sesji bądź na posiedzenie stosownej komisji zaproszeni zostaną przedstawiciele szpitala, którzy w ubiegłym roku, kiedy rada omawiała sprawy opieki zdrowotnej, nie skorzystali z takiego zaproszenia.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (794) z dnia 28 Września 2012r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »