tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Obrady Rady

 

16 listopada o godz. 9.00 w MDK rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej. Porząek obrad, oprócz punktow stałych, przewiduje:
? informację z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
? ocenę stanu sanitarno?weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy.
Radni podejmą uchwały w sprawie: * obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2012 * określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych * określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości * określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru * określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych * ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie PiMBP * uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok * przyjęcia ?Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012? * przejęcia działek położonych w Opocznie obr. 23 do zasobu mienia komunalnego * cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej oraz zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2011.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (748) z dnia 11 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »