tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Obraduje samorząd

 


Na czwartek, 7 listopada została zwołana XXXI sesja Rady Gminy i Miasta. Porządek obrad jest dość obszerny.
Po wysłuchaniu informacji burmistrza z działalności międzysesyjnej, zgłoszeniu wniosków, interpelacji i zapytań radni podejmą uchwały w sprawach: * obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego * obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego * ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości * zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso * ustalenia dziennych stawek opłaty targowej * ustalenia opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym w Drzewicy * przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie i mieście Drzewica na lata 2013?2016" * uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 i 2015 * wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej".
Kolejne punkty obrad to dwie informacje. Pierwsza dotyczy stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, druga ? sporządzona przez urzędy skarbowe w Opocznie i Przysusze ? analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników. Sesję zakończą odpowiedzi burmistrza oraz dyskusje w sprawach różnych.
Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 10.00.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »