tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe tel ...
czytaj dalej »

UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Mniszków

 Nowe rządy w Mniszkowie

 
Brak porozumienia w nowej Radzie Gminy Mniszków zaowocował brakiem decyzji w sprawie diet radnych, obniżono za to wynagrodzenie wójta ? o około jedną czwartą w stosunku do tego, co zarabiał jego poprzednik. Nie obyło się bez zgrzytów nawet podczas ustalania składu osobowego komisji


Sesja odbyła się w piątek, 12 grudnia. Po uzupełnieniu porządku o dwa dodatkowe punkty wójt Paweł Werłos przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Mówił w niej o odbytych spotkaniach z wicemarszałkiem Arturem Bagieńskim, z przedsiębiorcami (Atlas ? propozycja budowy biogazowni, Superdrub ? zainteresowani budową zakładu w Stoku), z pracownikami urzędu (w sprawie zakończenia pierwszego etapu budowy biblioteki) oraz z wójtami sąsiednich gmin (rozważają wspólnie zakupić maszynę do kładzenia masy bitumicznej na drogach). Informował również o powierzeniu obowiązków sekretarza gminy, na czas nieobecności przebywającego na zwolnieniu lekarskim Jerzego Milczarka, wieloletniej pracownicy urzędu, Beacie Gwardzie. Wspomniał o odstąpieniu od uiszczenia opłaty firmie zewnętrznej za odzyskanie VAT (w związku ze zrealizowanymi inwestycjami ? domy ludowe w Zarzecinie i w Potoku oraz OSP w Stoku) ? gdyż wszelkie formalności załatwili pracownicy urzędu, o odbytym spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz o naradzie z pracownikami socjalnymi w sprawie planów dotyczących wykorzystania budynku w Małych Końskich na dom środowiskowy. Odpowiadał także na pytania radnych dotyczące m.in. kontroli pracowników Urzędu Marszałkowskiego (w związku z zakończeniem dotowanych ze środków unijnych inwestycji w Zarzęcinie i w Stoku, nie było uwag). Nowi radni wykazali duże zainteresowanie sprawami gminy.

Składy komisji ustalone
Jednym z punktów ostatniej sesji było ustalenie składów osobowych komisji stałych. Radni nie byli skłonni do kompromisów i w trakcie głosowań bardzo wyraźnie odmalował się zarówno nowy układ sił w radzie, jak i zamiar wpływania poszczególnych grup na najważniejsze decyzje. Możliwość forsowania poszczególnych stanowisk okazuje się zresztą bardzo realna, bowiem popierająca nowego wójta frakcja liczy siedmiu radnych, co oznacza, że ich przeciwnicy mają tylko jednoosobową przewagę. Późniejsze głosowania pokazały zaś, że nie ma w tej grupie jednomyślności.
Najwięcej kontrowersji wzbudziło ustalenie składu osobowego komisji rewizyjnej. Do tego czteroosobowego organu zgłoszono sześciu kandydatów: Piotra Zdonka, Pawła Palusa, Henryka Pietrzyka, Mariana Czerczaka, Renatę Krawiec oraz Franciszka Więcławskiego. W głosowaniu tylko Henryk Pietrzyk zdobył większość (11 głosów). Pozostali otrzymali po 8 głosów i poddali się ocenie rady po raz drugi. Nim do głosowania doszło, w trakcie jednej z licznych przerw w obradach, lider opozycji, Marcin Koziełek przypomniał, że grupa mająca większość ma już swojego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących i apelował, aby równowagę sił zachować przynajmniej w komisji rewizyjnej. W głosowaniu jednak radni większości: Paweł Palus, Franciszek Więcławski i Marian Czerczak zdobyli po 8 głosów, a zgłoszeni przez opozycję Piotr Zdonek i Renata Krawiec ? po 7. Tym samym w komisji rewizyjnej znaleźli się wyłącznie radni reprezentujący większość: Henryk Pietrzyk, Paweł Palus, Franciszek Więcławski i Marian Czerczak. Nie był to jednak ostateczny skład tej komisji. Na kolejnej przerwie wójt z sekretarzem dotarli bowiem do zapisu statutu, z którego wynika, że wiceprzewodniczący rady (radny Czerczak) nie może zasiadać w komisji rewizyjnej. W jego miejsce spośród pozostałych kandydatów wprowadzono większością głosów (11 za) reprezentującą opozycję Renatę Krawiec. Jednogłośnie na przewodniczącego komisji wybrano Henryka Pietrzyka.
Mniej emocji było już podczas ustalania składów pozostałych komisji, które zatwierdzono niemal jednogłośnie (przy głosowaniu nad cała uchwałą jeden z radnych wstrzymał się od głosu, reszta była za). W 10?osobowej komisji budżetowej znaleźli się: Paweł Palus, Henryk Pietrzyk, Piotr Zdonek, Alicja Mierzwa, Jarosław Wojciechowski, Jerzy Węglarski, Franciszek Więcławski, Halina Wiączek, Tomasz Kuśmierski i Marian Czerczak. W komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury (9?osobowa) pracować będą: Marian Czerczak, Tomasz Kuśmierski, Halina Wiączek, Marcin Koziełek, Bolesław Madej, Waldemar Nojek, Jerzy Węglarski, Renata Krawiec i Stanisław Zdonek. Z kolei do komisji rolnictwa (7 osób) wybrano: Stanisława Zdonka, Alicję Mierzwę, Bolesława Madeja, Jarosława Wojciechowskiego, Waldemara Nojka, Marcina Koziełka i Piotra Zdonka.

Decyzje finansowe
W dalszej części rada zatwierdziła zmiany w budżecie gminy oraz wynikające z nich zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zarówno dochody, jak i wydatki gminy zwiększono o 1.134 zł, zmian było sporo, ale ich kwoty nieznaczne. Największa dotyczyła zwiększenia wydatków na oświatę o ponad 47 tys. zł. Jak informowano, ten dział okazał się mocno niedofinansowany, nawet o 140?150 tys. zł. Po zmianach planowane dochody gminy wynoszą 15.211.232 zł, a wydatki ? 16.163.474 zł (w tym majątkowe ? 3.082.249 zł). Przy tych założeniach deficyt wyniósłby na koniec roku 1.493.651 zł. Radni pytali o wolne środki oraz wpływy z podatków (mają otrzymać szczegółowe informacje na następnej sesji). Wysłuchali też pozytywnej opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze.

Diety nie przyjęte
Radnych podzieliło, dokładnie na połowę, ustalenie diet. Przypomnijmy, że dotychczas wynosiły one 180 zł dla radnego i 200 zł dla przewodniczących komisji (tyle samo pobierali wiceprzewodniczący rady). Radny Koziełek zaproponował w imieniu opozycji obniżenie tych stawek o 30%, do 130 zł dla radnego i 150 zł dla przewodniczących komisji (ze względu na nie najlepszą sytuację finansową gminy). Z kolei radny Palus wnioskował o podniesienie obu stawek o 20 zł ? do 200 zł dla radnego i 220 zł dla przewodniczących komisji. Trzeci wniosek zgłosił radny Pietrzyk, który apelował, aby diety pozostawić bez zmian. Wnioski głosowano w kolejności zgłaszania. Za przyjęciem tego najbardziej radykalnego, zgłoszonego przez opozycję, opowiedziało się 7 radnych, 8 było przeciw. Ale jak się okazało podniesienie diet również nie uzyskało wymaganej większości ? 7 radnych było za, 7 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Był to radny Pietrzyk, który jako jedyny poparł z kolei swój wniosek dotyczący pozostawienia diet na niezmienionym poziomie. W związku z tym, że wszystkie wnioski przepadły, diet nie ustalono. Nie uchwalono także ryczałtu dla przewodniczącego, bo miał on zostać określony w ramach tej samej uchwały, co diety. Nad swoim wynagrodzeniem radni pochylą się jeszcze raz na następnej sesji.

Wójt dostanie dużo mniej
Ustalono za to wynagrodzenie nowego wójta, ale chociaż decyzja zapadła jednomyślnie, nowe stawki uposażenia są dużą niespodzianką. Były wójt, Janusz Ciesielski zarabiał 12.100 zł miesięcznie (5.900 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1.900 zł dodatku funkcyjnego, 3.120 zł dodatku specjalnego ? 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz 1.180 zł dodatku stażowego ? 20% wynagrodzenia zasadniczego; wszystkie stawki były najwyższe z możliwych). Radny Koziełek wnioskował, aby wynagrodzenie nowego wójta nie przekraczało 9.500 zł brutto. Z wyliczeń uwzględniających wszystkie, często zależne od siebie składniki wynagrodzenia wyszło 9.400 zł (5.000 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1.000 zł dodatku funkcyjnego, 2.400 zł dodatku specjalnego i 1.000 zł stażowego). Włodarz przychylnie odniósł się do tej propozycji i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania radnych. Poparli ją również w głosowaniu wszyscy radni, uchwalając uposażenie wójta jednogłośnie. Tym samym nowy wójt będzie zarabiał o około 25% mniej od swojego poprzednika.
Na zakończenie radni zgłaszali wolne wnioski, dotyczyły one głównie spraw drogowych, również w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu, który najprawdopodobniej zostanie przyjęty na najbliższej sesji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (910) z dnia 19 Grudnia 2014r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »