tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Nowe becikowe

 
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który Ministerstwo Pracy przesłało do Rady Ministrów zakłada, że becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1.000 złotych z tytułu urodzenia się dziecka, będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł netto


W poprzedniej wersji projekt zakładał, że becikowe należy się tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 85 tys. zł rocznie. Powyższe rozwiązanie zapowiedział w expose premier Donald Tusk, jednak uwagi do projektu zgłosili m.in. Rządowe Centrum Legislacji, NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Pracodawcy RP. Dotyczyły one m.in. tego, że owe kryterium dochodowe zostało ustalone na rodzinę, a nie jak ma to miejsce w przypadku kryterium, stosowanego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, w przeliczeniu na osobę. Zatem zgodnie z poprzednim projektem rodzina wielodzietna, w której dwoje pracujących małżonków razem osiąga dochód nieznacznie przekraczający wskazany w projekcie próg, nie uzyska zapomogi. Nie uwzględniono natomiast tego, że dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie może być niższy niż w rodzinie wychowującej jedno dziecko, która spełnia owe kryterium.
Uwzględniając zgłoszone uwagi, założeniem nowej wersji jest, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, których dochód nie przekracza 1.922 zł netto na osobę. MPiPS zaznaczył, że kwota ta jest odzwierciedleniem progu podatkowego 85 tysięcy w przypadku rodziny trzyosobowej.
Becikowe przysługuje obecnie wszystkim rodzicom, niezależnie od dochodu. Od początku tego roku warunkiem wypłacenia jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do becikowego oznacza, że rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia, dokumentujące ich dochody. Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (764) z dnia 2 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »