tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 Niemojowice 2013

 


24 września przeprowadzono ćwiczenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie powiatu opoczyńskiego. Miejscem ćwiczeń był nowo wybudowany i oddany do użytku w zeszłym roku Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach na terenie gm. Żarnów. Tematem ćwiczeń były działania ratowniczo?gaśnicze podczas pożaru budynku, w którym przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, znajdującego się na obrzeżach powiatu opoczyńskiego a także współdziałanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo?gaśniczego, pogotowia ratunkowego, policji, Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz Urzędu Gminy w Żarnowie.
Przyjęte było następujące założenie: w pomieszczeniu garderoby na skutek zaprószenia ognia przez jednego z pensjonariuszy, dochodzi do zapalenia się przechowywanych tam łatwo palnych materiałów w postaci kartonów, ubrań i pościeli. Uruchamia się czujka systemu sygnalizacji pożarowej. Przybyły na miejsce pracownik pełniący dyżur, informuje o zagrożeniu personel, a następnie za pomocą znajdującej się w pobliżu gaśnicy podejmuje próbę ugaszenia pożaru. Szybko rozwijający się pożar uniemożliwia jego ugaszenie w zarodku, pracownik doznaje poparzenia twarzy i rąk, pozostali pracownicy pomagają mu opuścić pomieszczenie i ewakuować się na zewnątrz. Pożar zaczyna obejmować całe pomieszczenie, a gazy pożarowe przenikają do pozostałej części budynku. Telefonując na numer 998, dyrektor DPS zawiadamia straż pożarną, jednocześnie ogłaszając ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku.
Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania dysponuje siły I rzutu, zgodnie z procedurą dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jasna i precyzyjna informacja o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi, powoduje wysłanie do akcji wszystkich możliwych sił i środków z PSP oraz, zgodnie z kryterium najkrótszego czasu dotarcia, jednostki należące do krajowego systemu ratowniczo?gaśniczego: OSP w Żarnowie i Paradyżu, a także najbliższą jednostkę spoza KSRG OSP w Topolicach. O zdarzeniu powiadamia policję i pogotowie ratunkowe. Po zadysponowaniu zasobów ratowniczych, przystępuje do organizacji zabezpieczenia operacyjnego powiatu w tym celu alarmuje OSP w Dzielnej, stawia w stan gotowości pracowników 8 godzinnego systemu pracy KP PSP, mających uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo?gaśniczych.
Po 10 minutach od przyjęcia zgłoszenia, na miejsce docierają pierwsze zastępy z OSP w Żarnowie. Kierujący działaniami ratowniczymi przeprowadza rozpoznanie i melduje do PSK o szybko rozprzestrzeniającym się pożarze w zachodniej części jednokondygnacyjnego budynku (pożar obejmuje już część poddasza), informuje również o kilku osobach poszkodowanych (poparzenie, podtrucie tlenkiem węgla), a także o bardzo dużym zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi starszych pozostających w pokojach, których jeszcze nie ewakuowano ze względu na bardzo duże zadymienie dróg ewakuacyjnych. Zgłasza potrzebę zadysponowania zespołu pogotowia ratunkowego oraz dodatkowych sił i środków w tym dwóch namiotów pneumatycznych z uwagi na rosnącą liczbę poszkodowanych.
Dyżurny PSK dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki II rzutu: wozy z namiotem pneumatycznym z PSP w Opocznie oraz jednostki należące do KSRG z OSP w Wygnanowie, Wąglanach i Chełstach. Powiadamia o zdarzeniu komendanta powiatowego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, przekazuje również informację do KW PSP.
Na miejsce zdarzenia przyjeżdża patrol policji i pogotowie ratunkowe. Koordynację medycznych działań ratowniczych przejmuje lekarz. Strażacy z OSP w Paradyżu wynoszą nieprzytomnego mężczyznę z wyraźnymi objawami zaczadzenia, chwilę później wyprowadzony zostaje ostatni z pensjonariuszy przez strażaków z PSP.
Po upływie niespełna 30 minut od przyjęcia zgłoszenia przez stanowisko kierowania PSP w Opocznie, pożar zostaje zlokalizowany. Na miejsce pożaru przyjeżdża komendant straży i po zapoznaniu się z sytuacją przejmuje dowodzenie. Chwilę później na miejsce docierają zastępy z namiotami pneumatycznymi. Namioty posłużyły służbom medycznym do zabezpieczenia poszkodowanych przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowania poszkodowanych do transportu do okolicznych szpitali.
Trwa dogaszanie pożaru i po gruntownym przewietrzeniu dokładne przeszukanie wszystkich pomieszczeń w budynku.
W ćwiczeniach udział brały zastępy KP PSP w Opocznie oraz jednostki OSP włączone do KSRG: OSP z Żarnowa, Paradyża, Wygnanowa, Wąglan, Topolic i Chełstów a także policja i zespół ratownictwa medycznego.
Wstępna ocena była ćwiczeń była wysoka. Jeśli coś poszło nie tak, to na specjalistyczne podsumowanie przyjdzie czas nieco później.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (846) z dnia 27 Września 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »