tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Niby mniej, ale bez zmian

 
Od 1 grudnia Zakład Energetyki Cieplnej wprowadził nowe, niższe taryfy opłat za ciepło, które powinny przynieść obniżenie rachunków o ok. 4,76%. Okazuje się jednak, że obniżenie taryf nie oznacza zmniejszenia kosztów ponoszonych przez lokatorów

Wprowadzenie niższych opłat za energię cieplną stało się możliwe dzięki realizowanemu w ZEC programowi inwestycyjno?remontowemu, polegającemu na modernizacji układu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej. W ciągu minionych dwóch lat ZEC przeprowadził inwestycjne dotyczące m.in. renowacji sieci napowietrznej oraz montażu przetwornic częstotliwości. Zrealizowane zadania stały się podstawą do dalszych robót modernizacyjnych. Dzięki temu możliwe stało się uzyskanie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła, a poprzez to obniżenie kosztów ponoszonych przez odbiorców energii cieplnej.
Ale obniżenie taryf za centralne ogrzewanie nie oznacza, przynajmniej na razie, że mieszkańcy będą płacić niższe rachunki. Odczyty liczników w mieszkaniach zostaną przeprowadzone na koniec roku, tak jak do tej pory. Zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach spółdzielni "Nasz dom", rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej przeprowadza się w okresie rocznym, pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. Podział całkowitych kosztów centralnego ogrzewania każdego budynku dokonywany jest jako 35% kosztów stałych i 65% kosztów zmiennych. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rozliczenia użytkownik lokalu otrzyma w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego (roku). Na poczet pokrycia rocznych kosztów centralnego ogrzewania użytkownicy mieszkań i lokali użytkowych wnoszą zaliczkowe opłaty miesięczne ustalone przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą dla 1 m2 ogrzewanej powierzchni użytkowej mieszkania lub lokalu użytkowego. Ostateczne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów c.o., zasilanych energią cieplną z własnego źródła, nastąpi po dokonaniu odczytów podzielników kosztów ciepła w lokalach opomiarowanych i sporządzeniu rocznego rozliczenia energii cieplnej indywidualnie w każdym z lokali. W lokalach i budynkach nie wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. zasilanych energią cieplną ? proporcjonalnie do ogrzewanej powierzchni.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 50 (857) z dnia 13 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »